GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 146

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 146

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

144

BIJLAGE G-.

AKTEN VAN HOLL. VERGAD. VAN CORKESPONüENTlE.

ende op Maes-sluijs, Gevende hen volcommen Last, om van onsent weghen, te verclaren, Dat wij de Acte van Naerder Vnie, ende de Articulen vande Naerder Correspondentie, voleommentlijcken toestaen, ende ons daer naer begeeren te reguleren, Ende beneffeus de andere broederen te Aerbeijden, dat het selfde mede bijde andere Kercken ende Kerckendienaeren, bestandich blyvende inde Leere als voren, mach gedaen worden. Aldus gedaen, In onsse vergaderinghe, desen Neghenthienden Octobris, Anno. XVIc seventhien, [eigenhandige_onderteekeningen] Petrus Louwijch Dr : des Godlycken W. tot Naeidwyck Gillis Huijghens Dienaer des Godlycken Woordts tot Delft int Oude Gasthuijsj. 7. De geloofsbrief van Ds. Michiel Janssen en Ds. Carolus Agricoia, afgevaardigden uit de Classis van Leiden {Oud-Synodaal Archief^ nr. 35, 11,45, fol. 387). De Broederen des Classis van Leijden, hebben wt het midden vanden haeren gecommitteert gelyck sij committeren bij desen, omme te betonen de goede correspondentie met de goede Broederen, op de vergaederinge die gehouden sal worden tot Dordrecht den 23. deses Maents, onse Lieve Mede-Broederen D. Michiel Janssen Predicant tot Voorschoten ende D. Carolum Agricolam Predicant tot KeijnsBurch omme beueffens de andere Broederen [te] helpen eonsuleren, adviseren ende delibereren soodaenige voorvallende saeeken als daer sullen dienen tot behoudenisse vande suijvere Waerheijt, goede Ordre ende Vrede der Kercken. Aldus gedaen tot Leijden den 31. Octobris. [eigenhandige onderteekeningen] Hermannus Kuchlinus Predicant tot Leijden. Samuel Baselius Cornelius Tethrode, Petrus Carpenterius 8. De geloofsbrief van Francois van Gellenchuijse, afgevaardigde der doleerende kerk van den Uriel {Oud-Synodaal Archief, nr. 35, II, 45, fol. 291). Wij Ouderlijngen ende Diaconen der Dolerende kerke binnen den Brielle Hebben gedeputeert Onsen warden ende lieven Broeder ende vercoren Ouderlijnck Fransois van GeilencHuijse apoteker, Om Hem te transporteren naer Dordrecht ende laten vinden Inde vergaderinge der gecommitteerde broederen Predieanten ende Ouderlijngen uijt eenige Classen, aldaar vergadert, ende aldaer uijt Onser aller naem te helpen bevorderen de Separatie vande Arminianen, ende gheensins in te willigen eenige Correspondentie met de voorn. Arminianen, Bidden derhalven de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 146

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's