GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De wetenschap van den Logos - pagina 42

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De wetenschap van den Logos - pagina 42

Rede bij de overdracht van het rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd

36 waarheid zoekt in de natuurhjke dingen, dat bij gevoel heeft voor wat schoon en heerhjk is. Ook zoo echter is de logos wederom niet een eigendom van den mensch, waarover hij zelfstandig te beschikken heeft, maar de logos wordt voortdurend in hem onderhouden door Hem, in wien wij leven, ons bewegen en zijn. Deze logos is eene algemeenc genadegift Gods; daarnaast echter schenkt hij nog bijzondere gaven aan wie Hij wil. „En dat sommigen door hunne scherzinnigheid uitsteken boven anderen, zegt Calvijn,

i) sommigen door hun

kloek oordeel uitmunten, anderen wederom een vlugger geest hebben om deze of die kunst te leeren : in deze verscheidenheid bindt ons God zijne genade op het harte, opdat niemand als ware het zijn eigen goed zich aanmatige, wat uit Gods loutere mildheid is voortgevloeid." Naar den regel, dat alle goede gave en alle volmaakte gift is van boven, van den Vader der lichten afkomende, worden ook de bijzondere gaven, die in zoovele heidenen en ongeloovigen schitteren, door Calvijn als het werk van Gods Geest in hen beschouwd. 2)

„En er is geen reden, zegt hij, waarom iemand

g!b>^ vb d^fi&uvóvf 6 ^üivl^ei' icdyca dv&Qfii^'cov eQyió^fvov eiq cöv y,6o^ov nog met de oude kerk en de reformatoren zóó op, dat het }j>y_6^i,ivov slaat op arö-^jM/for,- dat is de natuurlijke, voor de hand liggende opvatting; de andere, waarnaar ïqyó^ieyov zou slaan op TÓ ipaq is grammatisch mogelijk; maar ware zij bedoeld, dan zou de schrijver de duidelijkheid hebben betracht door te schrijven: o, èQ/ó/.i,^vov fig cbv-/.óafiov,ipmci'^fu enz.

De uitdrukking tfjyjaö-ai, « e ibv xóofiov voor g e b o r e n w o r d e n is zeker

minder gewoon, maar hoe Weiss in Joh. i8 : 37 een uitdrukkelijk onderscheid ziet tusschen g e b o r e n w o r d e n en in de w e r e l d k o m e n vat ik niet; het is ook hier het in de wereld ingaan bij de geboorte, zooals 17 : 11 en 13 TV^óq oe ï(i/_o/uu het sterven, het gaan naar den Vader. Voor ons Nederlanders heeft de uitdrukking althans niets ongewoons; denk aan Pool's: Jakoba trad met tegenzin ter snoode wereld in, enz. i) Institut. 2, 2, 17: „Quod autem alii praestant acumine, alii iudicio superant, aliis mens agilior est ad hanc vel illam artem discendam, in hac varietate gratiam suam nobis commendat Deus, ne sibi ejuisquam velut proprium arroget, quod ex mera illius liberalitate fluit." 2) Instit. 2, 2, 16; „Neqiie est cur roget quisquam, quidnam cum Spiritu commercii impiis, qui sunt a Deo prorsus alieni ? Nam quod dicitur spiritus Dei in solis fidelibus habitaro, id intelligendum de spiritu sanctificationis, per quem Deo ipsi in templa

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 oktober 1891

Rectorale redes | 70 Pagina's

De wetenschap van den Logos - pagina 42

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 20 oktober 1891

Rectorale redes | 70 Pagina's