GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

70 resultaten
Filteren
van 7
1891-10-20
Rectorale redes
De wetenschap van den Logos - pagina 15

De wetenschap van den Logos - pagina 15

9 torica en de grammatica i ) ; Aristoteles in de 4de eeuw bracht haar door zijne talrijke werken over rhetorica, grammatica, dichtkunst, en literatuurgeschiedenis een goed deel verder, maar tot een bepaald studievak maakten haar eerst' deAlexandrijnschebibliothecarissen 2). Een stu ...

Rectorale redes
J. Woltjer
342 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 35

De wetenschap van den Logos - pagina 35

29Het leven der ziel dus voor zoover het met het licht der kennis en des verstands is samengevoegd, is de logos en deze logos toont ons het beeld Gods. Hier echter is eene korte toelichting noodig. de ziel.De logos is nietNoemen we de ziel het geheele onstoffelijke wezen van ...

Rectorale redes
J. Woltjer
340 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 17

De wetenschap van den Logos - pagina 17

lïDe roem van Wolf ten opzichte van de encyclopaedic der philologie is niet weinig overdreven, 't Is waar : hij heeft haar het eerst zich als eene afzonderlijke wetenschap gedacht. Reeds toen hij aan de Universiteit als student zich zou laten inschrijven, verlangde hij als student in de ph ...

Rectorale redes
J. Woltjer
342 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 19

De wetenschap van den Logos - pagina 19

G. Korting eü een Grundriss der Germanischen philologie vori Hermann Paul i), die in hoofdzaak hetzelfde systeem volgen. Het zou dus niet te verwonderen zijn, zoo we ons eindelijk konden neerleggen bij een systeem van philologie, dat in de eerste decenniën in zijn wezen wel den grondslag van alle ...

Rectorale redes
J. Woltjer
325 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 36

De wetenschap van den Logos - pagina 36

vermogens alleen kennen en willen. Nu is eigenlijk de logos het denken, i) de hoogste functie van het kenvermogen, maar het sluit daardoor van zelf de voorafgaande functies in zich.De wilis echter, ofschoon als vermogen naast het kennen geplaatst, niet onafhankelijkvan het ...

Rectorale redes
J. Woltjer
328 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 37

De wetenschap van den Logos - pagina 37

31 want „elke soort van dingen heeft zijn eigen aard, die er door d é wetder schepping voor bepaald is"; i) en de verbinding derbegrippen en hunne rangschikking, afdaling en opklimming geschiedde met volkomen juistheid en zekerheid. In den logos van den mensch spiegelde, in creatuur ...

Rectorale redes
J. Woltjer
351 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 39

De wetenschap van den Logos - pagina 39

33 Maar die staat der rechtheid is niet gebleven; de mensch is gevallen;de zonde, de afval van God, eenmaal ingelaten in de• ziel, heeft haar veroverd, onderworpen, aan zich dienstbaar gemaakt. Het beeld Gods is verloren, hoewel niet vernietigd. Denkt U de prachtige schilderij van R ...

Rectorale redes
J. Woltjer
338 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 38

De wetenschap van den Logos - pagina 38

32nis uitdrukking gaf door den logos, het woord, hier den naam; want bij benoemen is het w o o r d de n a a m i). Die logos was dus in Adam als een zuiver licht, dat zijn helderen glans wierp op elk voorwerp, op elk wezen, op elke verhouding, die voor hem kwam te staan; waardoor hij ze met ...

Rectorale redes
J. Woltjer
397 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 40

De wetenschap van den Logos - pagina 40

34 beesten verschilt, dewijl hij met verstand begaafd is en dat nogtans dit licht door een zeer groote onwetendheid wordt verstikt, zoodat het niet krachtiglijk kan doorbreken." „Alzoo is ook de wil, omdat hij van des menschen natuur niet kan worden • afgezonderd, niet verloren gegaan, maar hij i ...

Rectorale redes
J. Woltjer
367 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 41

De wetenschap van den Logos - pagina 41

35. eene bezitting van den mensch, die geheel onafhankelijk alleen in zijne eigene macht stond. Integendeel: het vermogen, hoezeer ookv tot het wezen van den mensch behoorende, was bezitting, geen eigendom, en de werking van het vermogen i) stond niet in zijne / macht, maar werd hem voortdurend g ...

Rectorale redes
J. Woltjer
336 woorden
van 7