GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Kool en geit

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Kool en geit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dr E. Masselink schreef een brochure , , Onverantwoord en onnodig", met als verklarende ondertitel: , , De schorsing en afzetting van Prof. Schilder onhoudbaar." Prof. Schilder zelf heeft in ons "blad, toen de inhoud van deze brochure in , , De Roeper" in artikelenreeks verscheen, daarover zijn oordeel gegeven; dit kwam neer, ook al bezigde hij die uitdrukking niet, op een „non tali auxllio".

Wij komen tot geen andere conclusie.

Br is in de gebonden kerken volgens Dr M. alleen maar „hoogteverlies" vergeleken bij 1834 en 1886; toen moest er „orde" zijn bulten het criterium van Gods Woord om, In 1944 was er verschil over de orde naar art. 31 K.O. — alsof er niet èn in 1834 en 1886, èn in 1944 al degenen, die niet bogen voor de synodale wanorde, eenvoudig buiten „de orde" werden geplaatst. Onverholen kan Dr M. met zekere lof over Toelichting en Praeadvies spreken, „er staat heel wat in, dat de meesterhand van de opstellers verraadt", alleen gaan ze als kerkelijke stukken te. ver. Het Praeadvies moest eer(zijdige opvattingen, weerleggen, maar als kerkelijk stuk had het zich voor een­ zijdigheden naar de andere kant moeten hoeden. Destijds (In 1944) „koersten de kerken naar het sectarisme" (Dr M. somt dertien symptomen op, om dit te bewijzen) doch dit is alleen maar 'n grote vergissing. Zo kun je dus, als ik het goed begrijp, bij wijze van vergissing ten slotte bij het heidendom terecht komen. Professor Schilder, zegt Dr M., gaf , .ergernis", maar de synode gaf het eerst „ergernis". En de Haagse synode deed een zeer gelukliige uitspraak (als de synode een kluitje in 't riet werpt, hollen , , bezwaarden" onder de synodocratle er op af, alsr of 'teen vet kluif je is). Want de Haagse Synode, schrijft Dr M., heeft al (let op dit al, bedoeld als begin van verandering, wie weet wat grote dingen er nog volgen? ) een andere belichting gegeven door de erkenning dat de vroegere synode aanleiding gaf (pertinente onwaarheid, zegt terecht Prof. Veenhof in , , Eén Herder... één kudde) tot de gedachte dat men gehouden was de leeruitspraken op te vatten in de zin van Toelichting en Praeadvies. Summa summarum: de schorsing en afzetting van Prof. Schilder Is onverantwoord, onnodig en onhoudbaar, maar hij heeft in zijn adviezen aan Kampens kerkeraad een gebruik van art. 31 gemaakt waarvan men zeggen moet: men ontwricht er alles mee. Er zijn wel meer aanmerkingen te maken op de synode Sneek-Utrecht, aldus Dr M., maar dan moet men niet terstond het hele kerkverband, uit zijn voegen lichten. .

Wat kracht gaat er van dergelijke kool-en-g'eit-spaarderij. uit?

Op bl. 51 vraagt de schrijver: „Wat doet U die dit leest, thans om des gewetens wil? "

Ik denk, dat veel bezwaarden zullen antwoorden: precies wat U doet. Wat mopperen, misschien ook nog een voorstel indienen, de , , schuld" wat verdelen, en voorts.... blöven.

Blijven in kerken, waarop de ban rust van de vlak tegen de wil Gods Ingaande uitbanningen.

Zich blijven scharen achter een synode, die ons beschuldigde van confessionele trouw-breuk en ons uitwierp wijl we haar „Goddelijke waarheid" verwierpen, en die zich thans nóch om de , , trouw-breuk" van honderden ambtsdragers, nóch om de verwerping van de „Goddelijke waarheid" in haar kerken, ook maar in 't

minst bekommert.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 augustus 1952

De Reformatie | 4 Pagina's

Kool en geit

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 augustus 1952

De Reformatie | 4 Pagina's