GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1952-08-16
DE POSITIE VAN DE DIAKENEN (II)

DE POSITIE VAN DE DIAKENEN (II)

KERKELIJK LEVENIn zijn brochure „Behooren de diakenen tot den kerkeraad? " is Prof. Hovius gelijk we zagen van oordeel, èn dat geen enkele tekst uit de Heilige Schrift een duidelijk en rechtstreeks antwoord geeft op de vraag of de diakenen tot de kerkeraad behoren, èn dat (dit blijkt uit d ...

16 augustus 1952
De Reformatie
P. D.
1571 woorden
Kool en geit

Kool en geit

Dr E. Masselink schreef een brochure , , Onverantwoord en onnodig", met als verklarende ondertitel: , , De schorsing en afzetting van Prof. Schilder onhoudbaar." Prof. Schilder zelf heeft in ons "blad, toen de inhoud van deze brochure in , , De Roeper" in artikelenreeks verscheen, daarover zijn o ...

16 augustus 1952
De Reformatie
P. D.
542 woorden
„mon frère, vos conseils....”

„mon frère, vos conseils....”

Zij, die van de komende Rotterdamse synode der gebonden kerken een „nieuwe koers" verwachtten ten aanzien van de Vrijmaking, moeten na de bekendmaking van de namen der afgevaardigden zich wel erg teleurgesteld gevoelen.Van de 26 predikanten die als afgevaardigden naar Rotterdam gaan, waren ...

16 augustus 1952
De Reformatie
P. D.
337 woorden
Tussen doen en zeggen, hoge berge leggen

Tussen doen en zeggen, hoge berge leggen

Aldus vertaalde onze Amsterdamse gymnasium-leraar de spreiik: entre Ie dlre et Ie faire il y a une grande distance; waarbij dan deze nuance valt op te merken, dat het franse spreekwoord alleen de wijde afstand tussen zeggen en doen constateert, terwijl het nederlandse bovendien doet denken aan ee ...

16 augustus 1952
De Reformatie
P. D.
660 woorden
Wat is naastenliefde, losgemaakt van de liefde tot de Here?

Wat is naastenliefde, losgemaakt van de liefde tot de Here?

Onder de vele bezwaarschriften die bedoelen „heling van de kerlrelijke breuk", bevindt er zich een van iemand, die zijn mishandelde broeders verliet om naar het synodocratlsohe kamp over te lopen. Hij doet 'n dringend beroep op de komende Rotterdamse synode „door te breken tot die grote, zelfverl ...

16 augustus 1952
De Reformatie
P. D.
286 woorden
De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

Prof. Schilder • : S ^ Iste verantwoording: 21 Juli: J. v. d.. D. te R.jtïÓ^' („weinig, maar uit een goed hart"; ik zeg erbij: zulk een inzet is niet kwaad!); H. W. te H. f5.—; P. v. E. te M. f 1.— (de eerste gift uit „mijn" provincie: Zeeland); J. V. te O. f3.—; 22 Juli: L. A. K. te S. f2.50; F. ...

16 augustus 1952
De Reformatie
P. JASPBRSE
P. GROEN
440 woorden
Nagift Orgelfonds

Nagift Orgelfonds

N. N. te de B. zond mij nog f 3.—, bestemd voor 't Orgel­fonds. Zeer hartelijk dank. ...

16 augustus 1952
De Reformatie
P. D.
17 woorden
Gemeenschap in de arbeid

Gemeenschap in de arbeid

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN VI Als R.K. Solidaristisch ideaal. Wanneer wij met de recente, geschetste ontwikkeling van liberalisme en socialisme voor ogen deze beide humanistische maatschappelijke stromingen, wier zin tot gemeens ...

16 augustus 1952
De Reformatie
P. GROEN
1823 woorden
Rome en de moderne kunst

Rome en de moderne kunst

STEMMEN UIT ONZE KERKENDe heer D. J. Oggel te Axel zendt ons onderstaand artikel met bijschrift van zijn hand.Maar al te veel, zo schrijft mgr Constantini in de „Osservatore Romano", kloppen zekere dwalingen in naam van het modemisme of van de achting voor de mens en ook uit ordinai ...

16 augustus 1952
De Reformatie
848 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

DS ALGRA STELT ZICH VOOR. . Zoals onze lezers bekend is, zal, zo de HERE wil. Ds Algra van Waardhuizen naar Borneo vertrekken om daar onder de Daya's of Daja's (ik gebruik d i t woord, omdat Ds Algra het ook doet, vroeger heeft men niij een en ander bijgebracht ove ...

16 augustus 1952
De Reformatie
C. V.
1117 woorden
van 2