GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Eeti proces wegens meineed. De Roomsche pastoor A. Burtz, vroeger te Niedormagstatt in de Elsasz, ontving van een lid zijner gemeente de som van 1950 francs voor een bepaald doel, en dit onder het ^zegel van de biecht. Toen .de betrokken persoon gestorven was, misten de erfgenamen genoemde som. De kantonrechter deed den pastoor een verhoor ondergaan, waarbij deze laatste onder eede verklaarde, dat hij niets wist. Later kwam alles aan den dag, waarop de pastoor in hechtenis genomen werd. Voor de gezworenen beleed de pastoor de ware toedracht der zaak, doch verklaarde tevens, dat hij wegens het geheim der biecht over de schenking niets mededeelen kon. Onderaanneming van verzachtende omstandigheden, veroordeelden de gezworenen den pastoor tot een gevangenisstraf van een jaar en drie maanden, omdat zij van oordeel waren, dat de pastoor een valschen eed gedaan had. Nu houdt de Ullramontaansche pers staande, dat de pastoor juist zoo gedaan heeft, als de kerkelijke verordeningen hem dit voorschrijven. Een Roomsche priester mag niet zeggen: ik weet wat, maar kan het niet mededeelen, maar moet verklaren : ik weet absoluut niets.

Als men weet, dat de Pruisische Staat den Roomschen priester toestaat het afleggen van getuigenis te weigeren, zal men begrijpen, dat de gezworenen den pastoor tot gevangenisstraf veroordeelden.

De Engclsche gezant te Konstantinopel deelde in het eind van Januari mede, dat door de Turken ongeveer 25, 000 Armeniërs zijn vermoord. Dit cijfer verkrijgt men, wanneer men alleen rekening houdt met officieele berichten. Maar hoeveel gruweldaden zijn op de arme Armeniërs gepleegd, waarover geen haan gekraaid heeft. Wanneer zal aan dit alles een einde gemaakt worden? Engeland werpt de schuld op Rusland, welk Rijk.geweigerd heeft om eenige actie tegen Turkije te beginnen, hetzij alleen of in vereeniging met andere mogendheden. Mocht het »blauw-boek", waarin de ijselijke bijzonderheden omtrent de gepleegde moorden worden medegedeeld, de consciëntiën zoo doen ontwaken, dat er een eind gemaakt werd aan de wreedheden der Turken.

In Noord-Amerika is de Roomsche kerk in hare openbaring i^ts geheel anders als in Europa. Alle stuurmahswijsheid heeft de tegenwoordige paus noodig, om over dat deel zijner kerlc, dat in de nieuwe wereld ligt, zijn herderstat te tó/w« zwaaien. Telkens dreigen conflicten, nu eens op grooter, dan weder op kleiner schaal. Zoo schorste de bisschop van Nebraska twee priesters, die niet gehoorzaam waren geweest. Een van hen, pater Murphy, daarbij gesteund door de leden zijner kerk, besloot zich in het bezit der kerk te handhaven. De zaak.kwam voor de rechtbank, die Murphy in het bezit van het kerkgebouw liet. De bisschop heeft Murphy daarop geëxcommuniceerd en een andere ambtsdrager in zijn plaats gesteld. Desniettegenstaande gaat Murphy voort in zijn kerk de mis te houden, en vele leden der gemeente volgen hem.

WiNCKEL.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 maart 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 maart 1896

De Heraut | 4 Pagina's