GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

INGEZONDEN STUKKEN.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)

Aan de Red, van ide Herauf!

Wellicht kan het nuttig zijn, om meer dan een reden, de aandacht te vestigen op het volgende, voorkomende in »Zaaiïng en Oogst". (Berichten van het Ned. Bijbelgenootschap):

Zending der Gereformeerde kerken. De Gereformeerde kerken hebben op Midden-/avahzu voornaamste arbeidsveld; het middelpunt daarvan is tt Po er w or e dj 0.1 de rüimgebouwde hoofdstad van de residentie Bagelen. Gewoonlijk heeft iedere plaats^ van beteekenis één aloen aloen (groot grasveld), waarop altijd het huis van het inlandsch hoofd, dat van den hoogsten Nederlandschen ambtenaar, de moskee (Moham^ medaansch bedehuis) en het huis van den hoofdpriester staan. Poerworedjo heeft dit merkwaardige, dat er twee pleinen zijn, en dat op een daarvan ook de Protestantsche kerk staat, juist tegenover de moskee, maar van veel bescheidener afmetingen. Te Poerworedjo wonen de zendeUng ZUIDEMA en de zendeling-arts DR, SCHEUKER; hen en hunne echtgenooten hebben wij met zeer groot genoegen leeren kennen; het zijn ware broeders en zusters in Christus, en wij zullen dat bezoek tiet licht vergeten. De eerste, in wiens huis wij logeerden, bestuurt de bekende Keucheniusschool waar hij ongeveer 80 jongens onderwijst. Daar zij van allerlei plaatsen komen (in de buurt liggen een aantal kleine Christengemeenten), zijn ze gehuisvest in een groot bamboegebouw, worden daar ook gevoed en krijgen van hunne ouders niets dan de kleederen. — Wij hebben het onderwijs bijgewoond; een helper vroeg aan een der kleintjes: iin welke des sa (dorp) is de Heer Jezus geboren r" Het ventje antwoordde tin den hemell" De meest geschikte leerlingen worden tot helpers voor de zendelingen opgeleid. Dit is geen »concurrentie" tegen Depok, maar een nationale behoefte voor Midden-Java.

Wij hebben ook de z i e k e n p r a k t ij k bij gewoond van DR. SCHEUKER, die sinds het begin van 1894 in het oude huis van wijlen zendeling WILHELM gevestigd is '), en bij de Javanen den naam draagt van •> toewan (mijnheer) dokter Kristen" Des morgens te 7 uur stroomen de zieken tot hem, mannen, vrouwen en kinderen de raeesten met afschuwelijke wonden, vooral aan de beenen. Hij begint met een korte toespraak en gebed en helpt ze dan één voor één met groote vlugheid. Verreweg de meesten genezen, en het was aardig om te zien met welk een leukheid zij zich lieten verbinden en snijden; zelfs kleine kinderen gaven zelden teekenen van pijn. DR, SCHEURER geniet algemeen vertrouwen Vele Javanen laten zich genezen en blijven weg als zij beter zijn; sommigen komen bedanken en enkelen, vooral Chineezen — die 't trouwens gewoonlijk ook 't best kunnen missen — geven iets voor de zaak.

Dit is een uittreksel uit het verhaal der reis van Dr, en Mevr. Adriani—-Gunning door Java en de Minahassa. Zij begaven zich naar Posso op Celebes, waar Dr. A. werkzaam hoopt te zijn aan een Bijbelvertaling.

Ik meende 't bovenstaande onder de oogen te moeten brengen van sommigen, die 't wellicht anders niet lezen.

Uw dw.,

A. J, HOOOENBIRK.

Amsterdam.

*) Sinds is hij naar Solo verhuisd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 november 1896

De Heraut | 4 Pagina's

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 november 1896

De Heraut | 4 Pagina's