GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 127

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 127

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

BIJLAGE E .

DE DOLEERENDE KERKEN.

135

3 AUG. 1617. — Daer is verschenen wtten Ilaech vau wegen de dolerende Gemeente aldaer, Jan de "Witte, (nae wtwysen van zyn eredentie) genaemt, versoeekende wtter name de voornoemde Gemeente, (alsoo D. Swalmius van daer nootsakelyck vertrecken moet) Dat dese kercke haerlyden soude willen bystaen, wtten midden van haer met eenen üienaer inden "Woorde, ter tyt toe inde Kerckelycke difïerenten een goeden eynt end naerder ordre gemaeckt sal worden. Dit verstaen synde end daer benefïens seecker missive comende van zyn Ex'e^ van gelycken inhoude gelesen, is hier over goet gevonden dit selfve haerlieder intewillighen end dat voor' den tyt van een Maent. (Protoc. IV, fol. 235). 28 SEPT. 1617. — Voor eerst is ingebracht seecker Missive, comende van zyn Princelijcke Bxie waerby versoeht wort dat D. Rodolphus Petri, by de Gemeynte van S' graven Haghe soude moghen noch voorder blyven voor den tijt van vierthien daghen: etcet. Dit verstaen zynde is daerover geresolveert sulcx intewillighen, behoudens dese saeeke niet meer noch langher vertrocken en worde, end sal dit overschryven aen D. Rodolphum D. Lamerius. (Protoc. IV, fol. 243). 12 OCT. 1617. — Daer is binnen gestaen D' Heer Schepen Jacob Gerritsen Hoyinck verthonende dat by zyn Princelycke Excellentie, end oock van weghen der Kercken van S'gravenhaech, op dese Kercke anderwerf vriendelyck wort versoeht, datmen haer sou willen laeten volghen tot haeren dienste D. Jacobum Triglandiunn, end dat voor den tyt van vijf ofte ses weecken. Dit in deliberatie geleyt synde, is goet gevonden, (nae dat oock gelyck versouck was geschiet by de Kercke van Sgravenhaech, door een haerder Diaconen, tot dese onse Kerck afgeveerdicht) met een brief van zyne Excellentie end oock vande Kercke, ten selven eynde: end hoe wel het niet raetsaem en wert gevonden het selve te verwilligen dan nae den Avontmaele, nochtans naerder verstaen hebbende de redenen vanden Heer Schepen end zyn ernstich versouck, is het ingewillicht end naegecomen. (Protoc. IV, fol. 246). 19 OCT. 1611. — Voor eerst isser gelesen seecker missive comende voor [lees: van] de dolerende Kercke van Campen, die haren wttersten noot ten hoochsten clagen, versouckende hierin deser onser Kercken raet end hulpe, nae beraminge, is goet gevonden, datmen dit selve door schryveu aen zyn Princelycke Excellie metten eersten sal laeten weten, ende dil door D. Triglandium, aenden welcken van desen schryven sal D. Rodolphus Petri etcet. (Protoc. IV, fol. 246). 19 OCTOBER — 1617. Daer syn verschenen (comende wtter dolerende Gemeente van Buyren) Ottho van Leeuwen Schout aldaer end Jaques Hessels Ouderlinck versouckende onses Kerekenraets bystant end hulpe; dat sy aldaer met een rechtgevoelende Leeraer inden "Woorde souden moghen voorsien werden. Dit in deliberatie geleyt synde; is hen voor antwoorde hierop gegeven datmen hen niemant sonderling voor dese tegenwoordighen tyt en can recommanderen : Dan alleen den verdreven

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 127

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's