68.241 resultaten
Filteren
van 6825
Personalia van de auteurs

Personalia van de auteurs

Dr. C. (Cees) Houtman is emeritus hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit.Dr. H. (Herman) Noordegraaf is bijzonder hoogleraar en universitair docent diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit.Drs. M.E.M. (Marry) Remery-Voskuil werkte als ...

1 juni 2013
DNK
105 woorden
De schoolstrijd in Hardegarijp.

De schoolstrijd in Hardegarijp.

Inleiding In het Friese dorp Hurdegaryp, toen nog officieel Hardegarijp geheten, woedde in 1951 en 1952 een heuse schoolstrijd als gevolg van de afwijzing door de kerkeraad van de Hervormde Gemeente van een nieuw te stichten christelijke school. Hij groeide uit t ...

1 juni 2013
DNK
HARDEHERMAN NOORDEGRAAF
6911 woorden
Een indirecte blik op het onderricht van een negentiende-eeuwse godsdienstonderwijzer Peter Duijs (1822-1899)

Een indirecte blik op het onderricht van een negentiende-eeuwse godsdienstonderwijzer Peter Duijs (1822-1899)

Ter inleiding Over de wijze waarop godsdienstonderwijzers in de negentiende eeuw vorm gaven aan hun lessen, is uit de literatuur één en ander bekend.1 Een indirecte blik op de inhoud van hun onderwijs bieden geschriften van hun hand. In dit artikel geven we een i ...

1 juni 2013
DNK
CEES HOUTMAN
7345 woorden
Ten inleiding

Ten inleiding

De godsdienstonderwijzer(es), eerder aangeduid als catechiseer-meester(es), heeft als functionaris naast de predikant eeuwenlang een belangrijke rol vervuld in het Nederlandse protestantisme. Dit niet alleen door zijn/haar mondelinge onderwijs of door pastoraal werk in gebieden waar predikanten n ...

1 juni 2013
DNK
JASPER VREE
7437 woorden
‘Vorming, beschaving en heil’1

‘Vorming, beschaving en heil’1

Het joodse culturele maandblad De Vrijdagavond viel in 1932 met de deur in huis: ‘“De Dorpsrebbe” is dood.’2 Daarop volgde een korte schets van Hartog de Vries, die onder het pseudoniem ‘de Dorpsrebbe’ in het blad met enige regelmaat impressies te berde had gebracht uit he ...

1 juni 2013
DNK
BART WALLET
11804 woorden
De jonge Wilhelmina en Henricus van de Wetering1

De jonge Wilhelmina en Henricus van de Wetering1

1. Inleiding Koningin Wilhelmina staat bekend om haar anti-paapse gezindheid. Enige mildheid tegenover haar katholieke landgenoten zou zij pas in de loop van de Tweede Wereldoorlog hebben ontwikkeld.2 Uit onlangs ontdekt archiefmateriaal blijkt evenwel dat zij in ...

1 december 2013
DNK
VEFIE POELS
7314 woorden
Tot zedelijke en stoffelijke verheffing onzer landgenooten in den vreemde

Tot zedelijke en stoffelijke verheffing onzer landgenooten in den vreemde

Een beweeglijk religieus instituut Op 20 april 1982 vond in het nog steeds bestaande Tilburgse kapucijnenklooster een feestelijke viering plaats om te herdenken dat precies honderd jaar tevoren bekend werd dat er een Nederlandse kapucijnenprovincie zou worden opg ...

1 december 2013
DNK
JAN JACOBS
7471 woorden
In memoriam Pieter Nanne Holtrop (1943-2012)

In memoriam Pieter Nanne Holtrop (1943-2012)

Op 3 augustus 2012 overleed Pieter Holtrop, emeritus hoogleraar zendingswetenschappen van de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen (benoemd 1987, emeritaat 2005). Tijdens de herdenkingsdienst op 30 augustus 2012 zei ds. Carel ter Linden, dat hij in Kampen ‘hoogleraar kerkgeschiedenis’ ...

1 december 2013
DNK
THEO VAN STAALDUINE
1007 woorden
Ten geleide

Ten geleide

Het komt niet vaak voor, maar soms vindt een historicus iets volslagen onverwachts. Dat overkwam ons redactielid Vefie Poels. In het archief van het Kabinet der Koningin trof zij een dossier aan dat betrekking had op een vrijwel in kannen en kruiken zijnde kardinaalsbenoeming voor aartsbisschop H ...

1 december 2013
DNK
REDACTIE
292 woorden
Van hereeniging of terugkeering zou geen sprake zijn1

Van hereeniging of terugkeering zou geen sprake zijn1

Heeft onze kerk voortdurend een raison d’étre van bestaan? En mijn antwoord, mijn bepaald antwoord is bevestigend.2 Inleiding De jaren 1860 vormden een turbulente periode in de protestantse kerkgesch ...

1 december 2013
DNK
HUGO DEN BOER
10091 woorden
van 6825