GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
C. MULDER
Officieele Berichten

Officieele Berichten

(Metverkortinguit het Kerkbladvan 14 Augustus).Provinciale Synode der Gereformeerde kerken in Zeeland, gehouden 23/24 Juni 1896.Ds. Oosten opent de vergadering in naam der saamroepende kerk van Middelburg. Het moderamen wordt samengesteld alsvolgt: Praeses : Ds. Littooij; scriba : D ...

De Heraut
J. D. v. D. VELDEN.
M. NOORDTZIJ
C. MULDER
1205 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkblad van ig Aug.) De deputaten voor de Zending onder Israƫl der Gereformeerde kerken in Nederland, de hh. A. H. Gezelle Meerburg, pres., en E. Kropveld, secr., deelen o.a. het volgende mede: Allereerst, dat wij, sinds het vorige j ...

De Heraut
L. LINDEBOOM
C. MULDER
1265 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Met verkorting uit het Kerkblad van 20 Juli. Kennisgeving. Achtten Diakenen der Gereformeerde kerk A alhier het onlangs hunne roeping te waarschuwen tegen het overijld en onbezonnen naar Amsterdam trekken om werk te bekomen, thans is ...

De Heraut
A. V. D. SLUIJS
G. BRUGSMA
C. MULDER
1288 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit her kerkbtat van 5 Jan 1895.Kort verslag der Vergadering van Deputaten tot de Zending onder Heidenen en Mohammedanen, op 25 en 26 Juni 1895 te Utrecht.Wegens de afwezigheid des voorzitters, om redenen van gezondheid, wordt de vergadering gepresideerd door den asse ...

De Heraut
J. H. FERINGA
C. MULDER
1340 woorden
Op het Synodaal Convent zijn zes

Op het Synodaal Convent zijn zes

Op het Synodaal Convetit-zijn. zes Deputaten benoemd, om het oog te houden op al wat strekken kon, om hereeniging met de broederen van de eerste uittreding uit het Genootschap te bevorderen.Het zijn de heeren Dr. W, van den Bergh, Mr. L. W. C. Keuchenius, W. Kuhler. Dr, A. Kuyper, Jhr. Mr. ...

De Heraut
F. L. RUTGERS.
L. LINDEBOOM.
L. LINDEBOOM
C. MULDER
1556 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 14 Oct.)De Commissie voor de Inwendige Zending en Bijbelcolportage in Noord-Brabant en Limburg zond aan de Kerkeraden der Gereformeerde Kerken, uitgenomen aan die, welke reeds sinds enkele jaren een bijdrage voor de Inwendige Zending geven, de navolgende ...

De Heraut
Ds. J. VAN DER LINDEN.
J. H. FERINGA.
A. SCHOUTEN.
J. VAN HAERINGEN.
Br. J. DEN BOER.
G. BRANDERHORST JOHZ.
L. PUNT.
C. MULDER
1580 woorden
van 2