GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
C. MULDER
Officieele Berichten

Officieele Berichten

(Metverkortinguit het Kerkbladvan 14 Augustus).Provinciale Synode der Gereformeerde kerken in Zeeland, gehouden 23/24 Juni 1896.Ds. Oosten opent de vergadering in naam der saamroepende kerk van Middelburg. Het moderamen wordt samengesteld alsvolgt: Praeses : Ds. Littooij; scriba : D ...

16 augustus 1896
De Heraut
J. D. v. D. VELDEN.
M. NOORDTZIJ
C. MULDER
1205 woorden
Officiele Berichten.

Officiele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 3 /till 1896. Synode van de Gereformeerde kerken in Noord-Brabant en Limburg, gehouden te Klundert, i6 en 17 Juni 1896. De bedienaar des Woords der roepende kerk, Ds. J. H. Feringa, opent op gebruikelijke wijze de vergaderi ...

5 juli 1896
De Heraut
P. J. DE KRUIJTER.
Secr. V. h. Doc. Coll
C. MULDER
648 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Mei varhorting uit het Kei Wad van 27 Sept. 1895.Classis Middelburg, gehouden 13 Augustus 18, 95.Nadat de Classis meer dan anders over de zaak der ineensmeliing gesproken heeft, wordt eene motie aangenomen, waarin de Classis haardiep leedwezen uitspreekt, dat de generale eenh ...

29 september 1895
De Heraut
J. H. FERINGA
Praeses.
J. K. VAN HAERINGEN
Secr.
J. DEN BOER
Penningm. te Aimherk.
C. MULDER
689 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verhorting uit het Kerkblad van 23 Aug. 1895.Vergadering der Classis Edam, 15 Aug. 1895.Door Ds. H. Louman Beijer, praeses der vorige vergadering, wordt de vergadering geopend op de gewone wijze.Deputaten kerkvisitatoren brengen rapport uit. Naar aanleiding van het rappor ...

25 augustus 1895
De Heraut
P. BIESTERVELD
C. MULDER
457 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting idt het Kerkblad van 9 Aug. 1895, Vergadering der Classis Zwolle, gehouden r Aug. '95.Alle kerken zijn vertegenwoordigd, behalve Blokzijl. In het moderamen nemen zitting Ds, Ploos van Amstel praeses, S. O. Los scriba.Wordt verslag uitgebracht aangaande de Prov. ...

11 augustus 1895
De Heraut
P. BIESTERVELD
C. MULDER
413 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 26 Juli 1895.De Classis Almkerk, 3 Juli 1895 te Nieuwendijk gehouden, Sleeuwijk rapporteert over den arbeid te Woudrichem. Met dank aan den Heere werd medeged eeld, dat] eene gift van ƒ 300 van een broeder te Giessendam voor deze zaak was in gekom ...

28 juli 1895
De Heraut
C. MULDER
G. KEIZER
C. LINDEBOOM
751 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Mei verhoriing uit het Kerkblad van 19 Juli 1895.Kort verslag van de Vergadering der Classis Breukelen, 11 Juli 1895.Door Ds. Maan, consulent der roepende kerk te Kockengen, wordt de vergadering op de gewone wijze geopend.Uit sommige kerken komen verblijdende mededeelingen, t ...

21 juli 1895
De Heraut
C. MULDER
1120 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit her kerkbtat van 5 Jan 1895.Kort verslag der Vergadering van Deputaten tot de Zending onder Heidenen en Mohammedanen, op 25 en 26 Juni 1895 te Utrecht.Wegens de afwezigheid des voorzitters, om redenen van gezondheid, wordt de vergadering gepresideerd door den asse ...

14 juli 1895
De Heraut
J. H. FERINGA
C. MULDER
1340 woorden
Gevaarlijke collectanten.

Gevaarlijke collectanten.

Gelijk men weet, gaat de heer A. Vermeulen nu en dan den boer op om te collecteeren.Niet voor een school noch voor een Christelijke vereeniging, maar voor zichzelf.Hij wil Dienaar des Woords worden, en heeft daarvoor geld noodig, en vraagt nu dat men hem hclpe.Tot dusver schi ...

14 april 1895
De Heraut
DR. H. BAVINCK
C. MULDER
P. VERKUIJL
KUYPER.
1079 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 19 October. Classis Alkmaar. Zending. Op de Ciassls-vergadering, die Juni II. te Broek op Langendijk gehouden is, is besloten, bij het korten der dagen in den Helder eene Conferentie te houden, met ...

21 oktober 1894
De Heraut
D. BAKKEN.
Dr. H. BAVINCK
C. MULDER
1142 woorden
van 2