GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
C. MULDER
Op het Synodaal Convent zijn zes

Op het Synodaal Convent zijn zes

Op het Synodaal Convetit-zijn. zes Deputaten benoemd, om het oog te houden op al wat strekken kon, om hereeniging met de broederen van de eerste uittreding uit het Genootschap te bevorderen.Het zijn de heeren Dr. W, van den Bergh, Mr. L. W. C. Keuchenius, W. Kuhler. Dr, A. Kuyper, Jhr. Mr. ...

De Heraut
F. L. RUTGERS.
L. LINDEBOOM.
L. LINDEBOOM
C. MULDER
1556 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkblad van ig Aug.) De deputaten voor de Zending onder Israƫl der Gereformeerde kerken in Nederland, de hh. A. H. Gezelle Meerburg, pres., en E. Kropveld, secr., deelen o.a. het volgende mede: Allereerst, dat wij, sinds het vorige j ...

De Heraut
L. LINDEBOOM
C. MULDER
1265 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 14 Oct.)De Commissie voor de Inwendige Zending en Bijbelcolportage in Noord-Brabant en Limburg zond aan de Kerkeraden der Gereformeerde Kerken, uitgenomen aan die, welke reeds sinds enkele jaren een bijdrage voor de Inwendige Zending geven, de navolgende ...

De Heraut
Ds. J. VAN DER LINDEN.
J. H. FERINGA.
A. SCHOUTEN.
J. VAN HAERINGEN.
Br. J. DEN BOER.
G. BRANDERHORST JOHZ.
L. PUNT.
C. MULDER
1580 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 28 Juli.Met verkorting uit het Kerkblad van 28 Juli. Kort verslag van de Classis Amersfoort, gehouden teBaarnden'iiden Juli 1893. Ds. C. van Proosdij is de volgens rooster aangewezen Praeses.Uit de debatten ov ...

De Heraut
C. MULDER
1134 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met Verker ting uit het Kerkblad van 8 Sept. Kort verslag der Vergadering van de Classis Beilen, gehouden ie Dwingelo 22 Aug. 1893.Een kerkeraad deelt mede, dat zich in zijne gemeente een dooplid bevindt, dat zeer ongeregeld leeft en voor vermaning onvatbaar ...

De Heraut
L. LINDEBOOM
C. MULDER
539 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Met verkorting uit het Kerkblad van 20 Juli. Kennisgeving. Achtten Diakenen der Gereformeerde kerk A alhier het onlangs hunne roeping te waarschuwen tegen het overijld en onbezonnen naar Amsterdam trekken om werk te bekomen, thans is ...

De Heraut
A. V. D. SLUIJS
G. BRUGSMA
C. MULDER
1288 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 19 October. Classis Alkmaar. Zending. Op de Ciassls-vergadering, die Juni II. te Broek op Langendijk gehouden is, is besloten, bij het korten der dagen in den Helder eene Conferentie te houden, met ...

De Heraut
D. BAKKEN.
Dr. H. BAVINCK
C. MULDER
1142 woorden
Gevaarlijke collectanten.

Gevaarlijke collectanten.

Gelijk men weet, gaat de heer A. Vermeulen nu en dan den boer op om te collecteeren.Niet voor een school noch voor een Christelijke vereeniging, maar voor zichzelf.Hij wil Dienaar des Woords worden, en heeft daarvoor geld noodig, en vraagt nu dat men hem hclpe.Tot dusver schi ...

De Heraut
DR. H. BAVINCK
C. MULDER
P. VERKUIJL
KUYPER.
1079 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit her kerkbtat van 5 Jan 1895.Kort verslag der Vergadering van Deputaten tot de Zending onder Heidenen en Mohammedanen, op 25 en 26 Juni 1895 te Utrecht.Wegens de afwezigheid des voorzitters, om redenen van gezondheid, wordt de vergadering gepresideerd door den asse ...

De Heraut
J. H. FERINGA
C. MULDER
1340 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Mei verhoriing uit het Kerkblad van 19 Juli 1895.Kort verslag van de Vergadering der Classis Breukelen, 11 Juli 1895.Door Ds. Maan, consulent der roepende kerk te Kockengen, wordt de vergadering op de gewone wijze geopend.Uit sommige kerken komen verblijdende mededeelingen, t ...

De Heraut
C. MULDER
1120 woorden
van 2