GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
C. MULDER
Officieele Berichten

Officieele Berichten

(Metverkortinguit het Kerkbladvan 14 Augustus).Provinciale Synode der Gereformeerde kerken in Zeeland, gehouden 23/24 Juni 1896.Ds. Oosten opent de vergadering in naam der saamroepende kerk van Middelburg. Het moderamen wordt samengesteld alsvolgt: Praeses : Ds. Littooij; scriba : D ...

De Heraut
J. D. v. D. VELDEN.
M. NOORDTZIJ
C. MULDER
1205 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit her kerkbtat van 5 Jan 1895.Kort verslag der Vergadering van Deputaten tot de Zending onder Heidenen en Mohammedanen, op 25 en 26 Juni 1895 te Utrecht.Wegens de afwezigheid des voorzitters, om redenen van gezondheid, wordt de vergadering gepresideerd door den asse ...

De Heraut
J. H. FERINGA
C. MULDER
1340 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting idt het Kerkblad van 9 Aug. 1895, Vergadering der Classis Zwolle, gehouden r Aug. '95.Alle kerken zijn vertegenwoordigd, behalve Blokzijl. In het moderamen nemen zitting Ds, Ploos van Amstel praeses, S. O. Los scriba.Wordt verslag uitgebracht aangaande de Prov. ...

De Heraut
P. BIESTERVELD
C. MULDER
413 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verhorting uit het Kerkblad van 23 Aug. 1895.Vergadering der Classis Edam, 15 Aug. 1895.Door Ds. H. Louman Beijer, praeses der vorige vergadering, wordt de vergadering geopend op de gewone wijze.Deputaten kerkvisitatoren brengen rapport uit. Naar aanleiding van het rappor ...

De Heraut
P. BIESTERVELD
C. MULDER
457 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 28 Juli.Met verkorting uit het Kerkblad van 28 Juli. Kort verslag van de Classis Amersfoort, gehouden teBaarnden'iiden Juli 1893. Ds. C. van Proosdij is de volgens rooster aangewezen Praeses.Uit de debatten ov ...

De Heraut
C. MULDER
1134 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Met verkorting uit het Kerkblad van 20 Juli. Kennisgeving. Achtten Diakenen der Gereformeerde kerk A alhier het onlangs hunne roeping te waarschuwen tegen het overijld en onbezonnen naar Amsterdam trekken om werk te bekomen, thans is ...

De Heraut
A. V. D. SLUIJS
G. BRUGSMA
C. MULDER
1288 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 19 October. Classis Alkmaar. Zending. Op de Ciassls-vergadering, die Juni II. te Broek op Langendijk gehouden is, is besloten, bij het korten der dagen in den Helder eene Conferentie te houden, met ...

De Heraut
D. BAKKEN.
Dr. H. BAVINCK
C. MULDER
1142 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkblad van ig Aug.) De deputaten voor de Zending onder Israël der Gereformeerde kerken in Nederland, de hh. A. H. Gezelle Meerburg, pres., en E. Kropveld, secr., deelen o.a. het volgende mede: Allereerst, dat wij, sinds het vorige j ...

De Heraut
L. LINDEBOOM
C. MULDER
1265 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Mei verhoriing uit het Kerkblad van 19 Juli 1895.Kort verslag van de Vergadering der Classis Breukelen, 11 Juli 1895.Door Ds. Maan, consulent der roepende kerk te Kockengen, wordt de vergadering op de gewone wijze geopend.Uit sommige kerken komen verblijdende mededeelingen, t ...

De Heraut
C. MULDER
1120 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 26 Juli 1895.De Classis Almkerk, 3 Juli 1895 te Nieuwendijk gehouden, Sleeuwijk rapporteert over den arbeid te Woudrichem. Met dank aan den Heere werd medeged eeld, dat] eene gift van ƒ 300 van een broeder te Giessendam voor deze zaak was in gekom ...

De Heraut
C. MULDER
G. KEIZER
C. LINDEBOOM
751 woorden
van 2