GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

149 resultaten
Filteren
van 15
K. SCHILDER.
Schrosingsgronden Ds. W. G. F. van Herwijnen.

Schrosingsgronden Ds. W. G. F. van Herwijnen.

Schorsingsgronden Ds W. G. F. van Herwijnen.Het schorsingsbesluit luidt aldus: Rilland-Bath, 15 April 1944.De kerkeradeu van de Gereformeerde Kerken van Rilland-Bath, Bergen op Zoom en Krabbendijke, in vergadering bijeen den 15den April 1944 te Rilland-Bath, overwegende, dat ...

De Reformatie
P. D.
K. S.
Th.
K. SCHILDER.
2154 woorden
Proces-kosten studentencarps

Proces-kosten studentencarps

Sedert de vorige verantwoording heeft men ons niet in den steek gelaten: het is trouwens gauw „Sinterklaas". Van de Geref. Mannenver. te Sliedrecht kwam f 12.50 binnen (collecte); van K. v. d. S. te V. f2.50; van „v. D." (aldus onderschrift, biljet nr 57, goeie bekende) f 5.—; van A. de G. te R. ...

De Reformatie
K. SCHILDER.
200 woorden
Correspondentie en samenspreking met Deputaten van de Christelijke Geref. Kerken

Correspondentie en samenspreking met Deputaten van de Christelijke Geref. Kerken

Tusschen de „deputaten voor contact met de Gereformeerde Belijders", benoemd door de Gener. Syno'de van de Christel. Geref. Kerken te Utrecht, 1947, en de „deputaten voor contact met de Christelijke Gedeformeerde Kerken", aangewezen door de Generale Synoden onzer Kerken te Groningen, 1946, resp. ...

De Reformatie
Ds. C. H. Lindeboom
KAMPEN.
Met Hoogachting
C. H. Lindeboom.
Weleerwaarden Heer
W. Kremer
Praeses.
P. J. de Bruin
Scriba H.
L. H. V. d. Meiden
W. Kremer
Den WelEerw. Hooggeleerde Heer
F. Deddens
J. H. Velema
P. Deddens
F. de Vries
L. H. V. d. Meiden Voorzitter
W. Kremer Secretaris.
J. VAN BRUGGEN.
P. DEDDENS.
H. J. JAGER.
C. LENTINK.
K. SCHILDER.
F. DE VRIES.
P. WAALEWIJN.
REDACTIE.
12523 woorden
Proces-kosten studentencorpr

Proces-kosten studentencorpr

We hebben — naast de in ons nr. v^n 14 Oct. vermelde bijdragen voor het vaandel .— ook de opbrengst van de tweede reeks der bijdragen voor proceskosten aan den penningmeester van ons Studentencorps overgedragen, en beginnen dus nu vroolijk aan een derde.De eerste bijdrage werd me ter hand ...

De Reformatie
K. SCHILDER.
150 woorden
Proceskosten studentencorps

Proceskosten studentencorps

Sedert de vorige verantwoording kwam binnen: van J. A. te B. (per brief) f2.50; van J. W. T. te Z. f 10.—: van een zuster uit de gemeente van Kampen, N. N., aan huis bezorgd f 10.—; door G. Z. te U. (opbrengst collecte to 2 bussen op terugweg Kampen—Utrecht) f33.—. Samen dus f 55.50.Stand ...

De Reformatie
K. SCHILDER.
114 woorden
Proces-kosten studentencarps

Proces-kosten studentencarps

Sedert onze vorige verantwoording mochten we ontvangen : van S. K. te S. f5.—; van „N. N." te U. f 1.—; J. de W. te G. (in Z.) f 1.50; N. N. te O. (19-9-50) f5.—; J. P. de R. te Z. f2.50; K. B.-O. f2.50; J. S. te D. f5.—; J de G. te L. f3.—; A. J. v. d. V. te V. f2.50; D. C. van S. te A. f ...

De Reformatie
K. SCHILDER.
DE QUAESTOR.
K. S.
L. DOUW.
719 woorden
Proces-kosten studentencorps

Proces-kosten studentencorps

Het werd deze week weer goed. Zondagmorgen ontving Ik na ochtendpreek te Amersfoort in de consistoriekamer van „N.N." in enveloppe f 10, —; per giro kwam voorts binnen: van H. E. te D. f2, 50; van Th. C. F. v. K. te L. f 5, —; van J. C. de W. te M. f 5, —; van J. H. v. d. B. te A. W. f2, 50; van ...

De Reformatie
K. SCHILDER.
315 woorden
Praces kosten studentencarps

Praces kosten studentencarps

In besten dank meld ik de volgende bijdragen: gevonden in mijn kamer bij thuiskomst na preekreis met het (bekende bijschrift f2.50; per giro van J. M. te Z. f 1.—; van S. U. te B. f2.50; van A. S. te G. f2.50; „N.N." te S. (biljet nr 34) fl.—; van „'n oud-lid" (biljet nr 100, eind goed, al goed!) ...

De Reformatie
K. SCHILDER.
222 woorden
Tweede gesprek?

Tweede gesprek?

Volgende uitnoodiging is verzonden: KAMPEN, 1 Februari 1950. . Aan de Heeren Redacteuren en Medewerkers van de weekbladen „De Reformatie" en , , De Roeper" en Prof. Dr H. J, Jager te Kampen.Geachte Heeren en Broeders, Op verlangen van de ter vergadering van 25 Jan. j.l. aanwe ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
J. DE WAARD.
K. S.
250 woorden
Een gesprek?

Een gesprek?

Onderstaande brief werd verzonden: Kampen, 19 Januari 1950.Aan de Heeren , jledacteuren en Medewerkers van de weekbladen „De Reformatie" en „De Roeper", en prof, dr H. J. Jager te Kampen.Geachte Heeren en Broeders, In een onderhoud, dat heden tusschen ondergeteekenden plaats ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
J. DE WAARD.
K. S.
364 woorden
van 15