GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

6 resultaten
Filteren
A. VAN DIJK
officieele Berichten.

officieele Berichten.

Korte notulen der vergadering van de classis Dordrecht, gehouden 9 Juli.Namens de roepende kerk opent Ds. Warner de vergadering op de gebruikelijke wijze.Het moderamen wordt saamgesteld als volgt: Ds. Warner, praeses ; Ds. Vonkenberg, assessor; Ds. van Dijk, scriba. De notulen worde ...

De Heraut
A. VAN DIJK
CHR. BRUINS
Ds. H. L. BOTH
Ds. J. G. MEYNEN
1586 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classis Meppel. De Geref. kerken in de classis Meppel hebben in hare vergadering van 7 Aug. praeparatoir geëxamineerd B. van'Halsema, candidaat in ds godgeleerdheid aan de Theol. school te Kampen, en met alle stemmen besloten, hem vrijheid te verieenen om te staan ...

De Heraut
G
VAN HALSEMA
A. VAN DIJK
W
L
MILO
647 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

WERKENDAM, 20 Juli. Na enkele weken van spanning verblijdde de Heere onze gemeente weder, doordat Ds. J, Osicga voor het ontvangen beroep bedankte. L.l. Zondag werden de banden der gemeenschap opnieuw versteikt en toonde èa predikant èn gemeente elkaar hunne wederzijdsche liefde en waardeering. ...

De Heraut
M. UIJTENHOUDT.
DE WAAL
A. VAN DIJK
A. F
DERKSEN
A. BRUMMELKAMP
G. L. GORIS
1149 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De kerkeraad der Geref. Kerk alhier deelt aan heeren collectanten, die in deze gemeente mochten willen collecteeren, meê, dat zij zich dan drie weken van te voren tot zijnen praeses hebben te wenden, indien ze althans prijs stellen op eene aanbeveling van den kerkeraad.Namens den kerkeraad ...

De Heraut
B. ROORDA
D. WESTERA
C. LINDEBOOM
A. VAN DIJK
935 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Aan de Gereformeerde kerken in Nederland.De kerkeraad der Gereformeerde kerk te Utrecht bericht hierbij aan de Gereformeerde kerVen, dat hij met 't oog op het feit, dat sommige provinciale Synodes vergaderen in 't laatst van Juni, besloten heeft, om den uitersten termijn voor het inzenden ...

De Heraut
M. v. MINNEN
P. J. W. KLAARHAMER.
A. VAN DIJK
1310 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Gorinchem. De vergadering der Classis Gorinchem zal D.V. gehouden worden Woensdag 5 Augustus a.s. Punten voor het Agendum moeten vóór 15 Juli worden ingezonden.Namens den Kerkeraad der Ger. kerkvan Gorinchem: C. LINDEBOOM, Praeses.J. H. ...

De Heraut
C. LINDEBOOM
J. H. VAN NEEDE
W. VOGELAAR
A. VAN DIJK
A. F. DERKSEN
Ds. A. C. HRIJ
C. BROUWER AZ
H. J. KOUWENHOVEN Dz.
1338 woorden