GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
ADOLPHUS VENATOR.
Aan een jongeren tijdgenoot,

Aan een jongeren tijdgenoot,

No. 1. Amice, In het eerste nummer van „De Reformatie" — 24 Sept. 1920 — heb jij een beurt gehad. De toenmalige ds J. C. Rullmann schreef je een brief, naar aanleiding van het heengaan van ds J. C. Sikkel.Sindsdien is je correspondent zelf van ons gen ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1313 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot.

Aan een jongeren tijdgenoot.

Nr 2. Amice, Er is geen ramp zoo groot, of iets goeds komt er in mee. Dat is ook zeer natuurlijk, omdat in alles God meekomt, God, die alle dingen ten goede laat medewerken dengenen, die naar Zijn voornemen zijn geroepen. God, die Zijn doel met alle ding ber ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1778 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot.

Aan een jongeren tijdgenoot.

No. 3. Amice, Je kent zeker ook wel het modewoord van den dag. Het luidt: begrip. We moeten begrip hebben voor al datgene, wat de ander over ons brengt. Het volk moet begrip hebben voor de gewijzigde situatie. De leveranciers van goederen, die later betaald ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1279 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot.

Aan een jongeren tijdgenoot.

No. 5. Amice, Bij de lectuur van ons blad ben je zeker nog al eens op een enkel vreemd woord gestuit. Een klein kwaaltje van „De Reformatie", hoor ik je meesmuilen; maar ik houd me in dat opzicht liever op de vlakte. Eén van die woorden is „i n t e r i m". E ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1557 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot.

Aan een jongeren tijdgenoot.

No. 6. Amice, Den Veluwschen boer al gesproken op je jongsten wandeltocht? Nou, wat zei hij ervan? Je weet, hij is pas bewerkt met een brochure: „De stem van ons bloed"! Schrijver: E. J. Roskam Hzn., precies dezelfde, die al eens van een partij-, immers N. S ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1714 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot.

Aan een jongeren tijdgenoot.

No. 7. Amice, Ook gij hebt zeker altijd gedacht, dat er een fransche revolutie was geweest, dat er daardoor erg veel in Europa veranderd is, en dat Frankrijk een heelen poos daarna zoo'n verfoeilijke democratie geweest was.Maar dat is allemaal slechts ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1757 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot.

Aan een jongeren tijdgenoot.

No. 8.Amice, Je zult je uit de periode der Timmermans-verheerlijking nog wel herinneren, hoe vreemd je dat aandeed: het kindeke Jezus in Vlaanderen. De „heiUge familie" werd getransponeerd van het Judeesche land naar het Vlaamsche. Je zag Maria op den Nethedijk. Het werd je wonderli ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1122 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot.

Aan een jongeren tijdgenoot.

No. 9. Amice, Zeg, weet je nog van m'n babbeltje van vóór twee -weken? We hadden 't toen over Nostradamus. Hij bracht ons op 't chapitre van horoscopen, astrologie, en aanverwante artikelen. Misschien heb je, ondanks m'n vermaning aan 't slot, gedacht, dat i ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1513 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot.

Aan een jongeren tijdgenoot.

No. 10. Amice, Al georiënteerd? Je hoort het vreemde woord dagelijks gebruiken, net zoo goed als ik. De nieuwe tijd. Het nieuwe Europa. De nieuwe ordening. Niet achteraan komen. Niet negatief, o pardon, niet bloot negatief je daartegenover verhouden! We moet ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
851 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot.

Aan een jongeren tijdgenoot.

No. 11. Amice, Je kent dr J. Eykman waarschijnUjk beter dan ik. Als „intellectueel" heb je natuurlijk destijds — 'tis al weer ruim 6 jaar geleden, en we zaten midden in den strijd over Barth •— kennis genomen van het bij Bosch & Keuning te Baarn verschen ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2448 woorden
van 4