GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
ADOLPHUS VENATOR.
„EEN WOORD KRIJGEN”

„EEN WOORD KRIJGEN”

(Nieuwe spelling.)Amice, Je hebt me al eens 'n briefje op m'n dak gestuurd, met de vraag: schrijf eens over het „krijgen van een stem". Je vertelde me, dat je familieleden hadt, die vonden, dat zó iets pas een mens kon helpen en troosten. Je meende, dat ik er misschien anders over z ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2906 woorden
Keukenmeisje en archaeoloog, —  en het lied van het Lam

Keukenmeisje en archaeoloog, — en het lied van het Lam

Amice, Of je geabonneerd bent op het tijdschrift „Kerk en Theologie", weet ik niet. Het Is nog jong, de tweede jaargang is nog bezig te loepen. Uitgaaf van Veenman, in Wagenlngen. In de eindredactie (van drie leden) zitten twee barthlaansche hoogleeraren, de Heeren Haitjema en Van Niftrilt ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2299 woorden
Koersgesprek zonder gesprekskoers ?

Koersgesprek zonder gesprekskoers ?

Amice, Verleden week schreef ik je over een boek. En op gevaar af, dat je me vervelend zult vinden, doe ik het deze week weer. De uitgeverij J. H. Kok N.V. te Kampen gaf een nieuw boek, dat het onderwerp „Thijs Booy" raakt. Hij heeft nl. mét een anderen auteur, nl. mr A. Bouman, een boek g ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1183 woorden
De scheuring van het Rijk

De scheuring van het Rijk

Amice, Heb je al greld en tij(J genoeg gehad, om kennis te nemen van het jongste geschrift van Prof. Gerbrandy? Hoe het jou gaat, weet ik niet; maar wat mij betreft, ik heb altijd een warm plekje in mijn hart voor hem, al vermoed ik, dat hij van zijn kant het niet voor mg heeft; vermoedeli ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2164 woorden
De macht van machteloozen

De macht van machteloozen

Amice, Ken je het boek van kolonel ds A. T. W. de Kluis? De Pastorie van Mühlberg? Ik wou je binnenkort nog eens er over schrijven. Maar dezen keer wou ik je een kleine episode eruit vertellen.Ds de Kluis vertelt in dit boek uit het leven van krijgsgevangenen. Ze waren ondergebracht ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2045 woorden
Hoe bouw jij je menu?

Hoe bouw jij je menu?

Amice, Een wijnimporteur, zomer 1951, gaf onlangs een reclame-brochure uit, die uitliep op zoo iets als een paradox. De laatste bladzij, eerste regel, en dezelfde bladzij, laatste regel, leken me zoo'n beetje paradoxaal. De eerste regel stelt met groote letter de vraag: „welke wijn bij wei ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1061 woorden
Laat Paulus' „parel" in de keten (Over de liefde!)

Laat Paulus' „parel" in de keten (Over de liefde!)

Amice, Je hebt natuurlijk gehoord van de Paulus-herdenking. Ik weet niet goed hoe het moet met de David-, de Jesaja-, de Bzechiël-, de Mattheus-, de Johannes-, de Jacobusherdenking. En zoo voort. Je moet me niet vragen, waarom wij wel in „De Reformatie" Hendrik de Cock en niet Paulus zoude ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2853 woorden
Hef miezerig beetje? Accoord? Pardon!

Hef miezerig beetje? Accoord? Pardon!

Amice.Verleden week hebben we over Thijs Booy een beetje gekeuveld, 't Was maar een , , miezerig beetje" van het flinke pak slaag dat hij qua jeugdleider (in zijn zelfgekozen „ambt" dus) verdient. Een „miezerig beetje" van de afstraffing, die hij als marconlst van het tot schip-innood verk ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1769 woorden
Kerk eer dan „Vakorganisatie"

Kerk eer dan „Vakorganisatie"

Amice, Je hebt nog al eens last van interpellanten, die je vragen, of nu alles kapot moet? Ook op sociaal terrein? Ik denk hier aan de les van „Thyatire".Tusschen onze tegenwoordige „vakorganisaties", onze , vakbonden", onze , , bedrijfsschappen", de amerikaansche „unions" eenerzijd ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1812 woorden
DOMINI CANES

DOMINI CANES

Amice, De schrijver Zsolt V. Harsanyi heeft een boek geschreven over het leven van Galilei. In de nederlandsche vertaling heet deze „roman van GalUeï's Leven": „Een Hemelbestormer".In het 2e deel, bl. 169, komt een aardig verhaaltje voor. Gallleï had n.l. als astronoom over den bouw ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
879 woorden
van 4