GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
ADOLPHUS VENATOR.
BRIEVEN aan een jongeren tijdgenoot

BRIEVEN aan een jongeren tijdgenoot

No. 14. Over christen.'socialisme. Amice, In de bevrijdingsdagen liep de jeugd voor mijn venster te blaten van den langen weg naar Tippe- rary en van de „socialen", die wèg moesten: Weg met de socialen Leve de Willemien, Oranj ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1275 woorden
Hoe bouw jij je menu?

Hoe bouw jij je menu?

Amice, Een wijnimporteur, zomer 1951, gaf onlangs een reclame-brochure uit, die uitliep op zoo iets als een paradox. De laatste bladzij, eerste regel, en dezelfde bladzij, laatste regel, leken me zoo'n beetje paradoxaal. De eerste regel stelt met groote letter de vraag: „welke wijn bij wei ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1061 woorden
De macht van machteloozen

De macht van machteloozen

Amice, Ken je het boek van kolonel ds A. T. W. de Kluis? De Pastorie van Mühlberg? Ik wou je binnenkort nog eens er over schrijven. Maar dezen keer wou ik je een kleine episode eruit vertellen.Ds de Kluis vertelt in dit boek uit het leven van krijgsgevangenen. Ze waren ondergebracht ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2045 woorden
„The pleasing bar"

„The pleasing bar"

Amice, Je oudejaarsavondoverde'nkuig, — zal die gerust zijn? „Sylvester-avond" behoort onder ons niet tot de „onder praecept" staande feestdagen. Trouwens, hij staat óók niet onder roomsch praecept. Rome zou nog de eenige kans hebben kunnen bieden voor de Ijking van Sylvesteravond als fees ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1574 woorden
„Stotteren" op Paschen

„Stotteren" op Paschen

Amice, Je herinnert je uit de kerkelijke pers allicht, dat onlangs ds Leenhouts (Soest) gezegd heeft (met zijn kerkeraad), dat dè synode van 1942^—44 profetisch gestotterd heeft. Die uitspraaic zag op de bekende bindend verklaarde uitspraken, die een deel der oorzaken van de breuk van '44 ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1337 woorden
Laat Paulus' „parel" in de keten (Over de liefde!)

Laat Paulus' „parel" in de keten (Over de liefde!)

Amice, Je hebt natuurlijk gehoord van de Paulus-herdenking. Ik weet niet goed hoe het moet met de David-, de Jesaja-, de Bzechiël-, de Mattheus-, de Johannes-, de Jacobusherdenking. En zoo voort. Je moet me niet vragen, waarom wij wel in „De Reformatie" Hendrik de Cock en niet Paulus zoude ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2853 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot.

Aan een jongeren tijdgenoot.

Nr 2. Amice, Er is geen ramp zoo groot, of iets goeds komt er in mee. Dat is ook zeer natuurlijk, omdat in alles God meekomt, God, die alle dingen ten goede laat medewerken dengenen, die naar Zijn voornemen zijn geroepen. God, die Zijn doel met alle ding ber ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1778 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot.

Aan een jongeren tijdgenoot.

No. 7. Amice, Ook gij hebt zeker altijd gedacht, dat er een fransche revolutie was geweest, dat er daardoor erg veel in Europa veranderd is, en dat Frankrijk een heelen poos daarna zoo'n verfoeilijke democratie geweest was.Maar dat is allemaal slechts ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1757 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot.

Aan een jongeren tijdgenoot.

No. 10. Amice, Al georiënteerd? Je hoort het vreemde woord dagelijks gebruiken, net zoo goed als ik. De nieuwe tijd. Het nieuwe Europa. De nieuwe ordening. Niet achteraan komen. Niet negatief, o pardon, niet bloot negatief je daartegenover verhouden! We moet ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
851 woorden
BRIEVEN aan een jongeren tijdgenoot

BRIEVEN aan een jongeren tijdgenoot

No. 12Amice, Dat is al een tijdje geleden, dat we correspondeerden. No. 11 van mijn brieven schreef ik je in het nummer van 16 Aug. 1940. Onze krant is toen verboden, en De Heraut bleef leven; onze redacteur is meteen in het Huis van Bewaring gezet; en misschien was jij wel onder de ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2767 woorden
van 4