Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

85 resultaten
Filteren
van 9
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Rondom de Mytbus. I. Een recensent van het, enkele weken geleden verschenen, boek „Antwort auf den Mythus", schreef, dat de Christelijke Kerk tegenover een gevaar staat, dat „plotseling reuzengroot zichtbaar geworden is."Het g ...

17 mei 1935
De Reformatie
B. t. B.
2062 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

, , ... De Bestrijding van de „Mythus".De historische beschouwingen, die Rosenberg in zijn boek, de Mythus des 20. .lahrhunderts, overvloedig geeft, zijn door deskundige schrijvers aan kritiek onderworpen. Die kritiek is vernietigend. Rosenberg heeft uit allerlei werken stukken gegrist, di ...

24 mei 1935
De Reformatie
B. t. B.
2190 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

De „Mythus" en de Bijbel. Het is niet onze bedoeling om, in deze serie artikelen, een breedvoerige uiteenzetting te geven van de monistische wereldbeschouwing van Alfred Rosenberg. Wij willen liever voortgaan met eenige aandacht te vragen voor de kritiek op de „Myt ...

31 mei 1935
De Reformatie
B. t. B.
2066 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Noordscbe Wereldbescbouwlng en Naturalisme. Het mythische karakter van de Noordsche wereldbeschouwing en de kracht waarmede zij werd ontwikkeld, heeft talloozen bekoord. Zij klonk als een roepstem uit een andere wereld; wie naar die stem hoorde vond de bron, waarui ...

14 juni 1935
De Reformatie
B. t. B.
1842 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

/ De „Mythus" en Jezus. Hel alles-beheerschende motief van Rosenbergs wereldbeschouwing is een „overweldigd-zijn door de macht van het Germaansche bloed en door de idee van den Noordschen mensch, welk gevoel wij met ons verstandelijk vermogen niet kunnen vatten". D ...

28 juni 1935
De Reformatie
B. t. B.
1941 woorden
HERKELIJK LEVEN

HERKELIJK LEVEN

V Een „Calvinistisch Weekblad" en Van Dale. Er is onlangs een „Calvinistisch Weekblad" verschenen, van welks geboorljegeschiedenis wij liefst zoo weinig mogelijk zeggen. We zouden er zelfs geen woord over gerept hebben, indien de redactie niet ons blad in haar verhalen over zichzelf had betrokken ...

12 juli 1935
De Reformatie
K. S.
B. t. B.
1066 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De redactie van een calvinistisch weekblad en de vermeerdering van het aantal bladen. De redactie van het verleden week reeds genoemde orgaan deelt mede, dat de heeren Dr Tazelaar en Dr "Waterink vooraf hebben geïnformeerd of het nieuwe orgaan, waarvoor zij waren u ...

19 juli 1935
De Reformatie
K. S.
B. t. B.
1706 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De redactie van het calvinistisch weekblad en de onze. Onze opmerkingenreeks vervolgende, letten wij er thans op, dat blijkbaar de bedoeling van het officiëele redactiestuk, reeds gemeld, is, de aandacht er op te vestigen, dat het blad in geen enkel opzicht ook maa ...

26 juli 1935
De Reformatie
K. S.
B. t. B.
2446 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Opgepast met de N. S. B. Uit meer dan één plaats ontvang ik bericht, dat herkeraden, die — gelijk gelukkig al meer geschiedt — N.S.B.-leden kerkelijk behandelen, daarin bemoeilijkt worden, doordat de leden in kwestie een verklaring afleggen, welke hierop neerkomt, ...

2 augustus 1935
De Reformatie
K. S.
B. t. B.
2710 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

..Christus' Antwoord op het Communisme".') (E. Stanley Jones.)In ziin boek „Ontredderde Wereld" zegt de bekende Russisch-Amerikaansche journalist, Maurice Hindus, dat de bolsjewiki in het werken voor de gemeenschap, zooals zij dat hebben georganiseerd, een v ...

6 september 1935
De Reformatie
(E. Stanley Jones.)
B. t. B.
2584 woorden
van 9