Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

85 resultaten
Filteren
van 9
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Rationalisatie en Mechanisatie. V. In het vorige artikel werd betoogd', dat o.i. één der consequenties van voortgaaade mechanisatie öf krachtige opvoering van het arbeidstempo (gepaard gaande met verdere arbeidsverdteeling) öf toepas ...

3 juni 1938
De Reformatie
B. t. B.
1861 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Rosenherg's aanval op Dr Melser.Wellicht herinneren sommigen zich hoe Rosen- Ixrg üi zijn ijver om het (wat liij noemt) „verraad der Protestanten aan Luther" te „bewij.zen", een aanlialing deed uit een artikel van den Luthersclien bisschop Dr Meiser. Deze had in zijn kerkelijk blad geschre ...

24 februari 1939
De Reformatie
B. t. B.
1163 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Mythische vervorming. Wij hebben den vorigen keer het een en ander medegedeeld over de wijze, waarop het nationaalsocialisme Luther beschouwt. Het is goed om hierover nog enkele opmerkingen te maken. Want heel deze beschouwingswijze, zoo: karakteristiek voor een be ...

16 juni 1939
De Reformatie
B. t. B.
1145 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Kerkelijk en onkerkelijk Nederland. IV. B u r g e r 1 ij k e staat.Deel IX van de „Volkstelling 1930" i) , geeïl nog een merkwaardige tabel. Zij heeft betrekkuig op den burgerlijken staat der mannen en vrouwen van iedere kerke ...

15 januari 1937
De Reformatie
B. t. B.
863 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Brengt actieve conjunctuurpolltlek reflfllng? „Er is", schrijft de lieer Truyen in zijn artikel in het maandschrift „Economie", dat we den vorigen keer noemden, „bijna geen land meer, of het is do werkloosheid op een of andere wijze van expansie-politiek door de overheid, een actieve conju ...

14 oktober 1938
De Reformatie
B. t. B.
1300 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Een eigen economlsch^centruml? In ons vorige artikel werd een stuk van den heer F(uykschot) uit het orgaan van het Chr. Nat Vakverbond aangehaald, waarin deze schrijver op de kracht van het „Tilburgsche centrum" wees, en de klacht uitte, dat in onzen kring op economisch gebied geen eigen g ...

2 december 1938
De Reformatie
B. t. B.
1244 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Het „Voorhehoud” der Kerk. Rosenberg heeft zich in zijn brochure „Protestantsche Rompilger" ook met Generalsuperintendent D i b e 1 i u s beziggehouden. Deze werd door den schrijver van de „Mythe 'der 20ste eeuw" als pacifist gebrandmerkt. Het boek van Dibelius „Fr ...

7 april 1939
De Reformatie
B. t. B.
1430 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Het Lutherbeeld bü Rosenberg. Het Lutherbeeld bü Rosenberg. Wij hebben reeds eenige malen (ook naar aanleiding van Rosenberg's „Protestantische Rompilger") over het Lutherbeeld van de Duitsch-Christelijke beweging geschreven. Het boekje van Brachmann (Alfred Rosenb ...

2 juni 1939
De Reformatie
B. t. B.
1434 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Christendom en Economie. II. Hoe volgens Lord Stamp het orobleem aangevat moet worden. In het eerste hoofdstuk van zijn boekje „Christianity a n d E c o n o m i c s" herüinert de schrijver. Lord Stamp, ...

4 augustus 1939
De Reformatie
B. t. B.
1666 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Een nieuwe Moraal? III. De leuze, dat de moraal uit het leven moet voortkomen, is geheel verwerpelijk. We zagen reeds dat zich, afgezien van alle andere bedenkingen, de vraag voordoet wat hier onder „leven" wordt verstaan, en welke plaats daaraan in den kosm ...

2 oktober 1936
De Reformatie
B. t. B.
2033 woorden
van 9