GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

85 resultaten
Filteren
van 9
B. t. B.
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

De Techniek en de Oorlog. Het is wellicht goed, de behandeling van het boekje van Lord Stamp: „Chrislianity and Economics" te onderbreken, om eenige aandacht te schenken aan de gebeurtenissen van onze dagen, waarin de techniek zoo'n belangrijke rol speelt en waarop ...

6 oktober 1939
De Reformatie
B. t. B.
1665 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Christendom en Economie. V. In het vorige artikel hebben we weergegeven hoe Lord Stamp (in zijn boekje Christianity and Economics) zich de betrekldng tussdien de Heilige Schrift (in het bijzonder de Evangeliën) en het economisch léve ...

15 september 1939
De Reformatie
B. t. B.
1594 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Christendom en Economie. IV. „Christus en Zijn tijd.” Nadat Lord Stamp in zijn boekje „Christianity and Economics" een beschrijving heeft gegeven van de stoffelijke omstandigheden der Joden ten tijde v ...

1 september 1939
De Reformatie
B. t. B.
1724 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Christendom en Economie. III. De economisGlie toestand van Palestina. Lord Stamp beschrijft in zijn boekje: „Cli'rist^ anity and Economics" vTij iiilvoerig de economisdie omstandigheden van Palestina ten tijdo van Jezus' omwandeling ...

11 augustus 1939
De Reformatie
B. t. B.
1768 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Christendom en Economie. II. Hoe volgens Lord Stamp het orobleem aangevat moet worden. In het eerste hoofdstuk van zijn boekje „Christianity a n d E c o n o m i c s" herüinert de schrijver. Lord Stamp, ...

4 augustus 1939
De Reformatie
B. t. B.
1666 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Christendom en Economie. I. Onder den titel „Christianity and Economics" heeft Lord Stamp een boekje geschreven, dat alleszins aandacht verdient.Het aantal geschriften, dat'zich met de verhoulüng van Cliristelijke religie tot ...

28 juli 1939
De Reformatie
B. t. B.
1569 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Mythische vervorming. Wij hebben den vorigen keer het een en ander medegedeeld over de wijze, waarop het nationaalsocialisme Luther beschouwt. Het is goed om hierover nog enkele opmerkingen te maken. Want heel deze beschouwingswijze, zoo: karakteristiek voor een be ...

16 juni 1939
De Reformatie
B. t. B.
1145 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Het Lutherbeeld bü Rosenberg. Het Lutherbeeld bü Rosenberg. Wij hebben reeds eenige malen (ook naar aanleiding van Rosenberg's „Protestantische Rompilger") over het Lutherbeeld van de Duitsch-Christelijke beweging geschreven. Het boekje van Brachmann (Alfred Rosenb ...

2 juni 1939
De Reformatie
B. t. B.
1434 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Het „Voorbehoud" der Kerk. II. In een vorig artikel hebben we den eiscli vertmeld, dien Rosenberg en de zij'nen aan de Kerk stellen: zij' moet zich geheel en onvoorwaardelijk in dienst van het nationale leven stellen; zij' mag in dez ...

5 mei 1939
De Reformatie
B. t. B.
1285 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Het „Voorhehoud” der Kerk. Rosenberg heeft zich in zijn brochure „Protestantsche Rompilger" ook met Generalsuperintendent D i b e 1 i u s beziggehouden. Deze werd door den schrijver van de „Mythe 'der 20ste eeuw" als pacifist gebrandmerkt. Het boek van Dibelius „Fr ...

7 april 1939
De Reformatie
B. t. B.
1430 woorden
van 9