Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

33 resultaten
Filteren
van 4
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis 's-Gravenhage der Geref. Kerken heeft een algemeenen bededag voor alle Geref. Kerken in ons vaderland uitgeschreven op Dinsdag 11 Augustus.D. SIKKEL, actuarius. Classe 's-Gravenhage. De kerkeraad der Geref. Kerk te 's-Gravenhage bericht, dat ...

9 augustus 1914
De Heraut
D. SIKKEL
C. LION CACHET
J. G. KUNST.
SJ. RIJPER.
1852 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Gorinchem. Opgaven voor het agendum der classicale vergadering, die op Woensdag 3 Mei e.k. staat gehouden te worden, zende men uiterlijk 16 daeen te voren aan den raad van de Geref. kerk van GoriDchem. "C. LlNDEBOOM, Praeses.J. DEN BOEFT, scri ...

9 april 1911
De Heraut
C. LlNDEBOOM
J. DEN BOEFT
A. A. VAN SCHELVEN
J. ROOSENDAAL
A. VOOGEL
A. WILDEMAN
E. J. WIENTJES
T. GOUWENS
C. LION CACHET
Ds. H. MEULINK
P. VAN HOVEN
W. E. V. DUIN
1693 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 's-Gravenhage. De Kerkeraad der Geref. Kerk van 's Gravenhage bericht, dat de classe 'sGravenhage D.V. vergaderen zal te's-Gravenhage op Dinsdag II Aug. a.s., gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 28 Juli e.k. bij ...

19 juli 1908
De Heraut
C. LION CACHET
C. LINDEBOOM
J. H. VAN NEEDE
H. v. DIJK
Ds. P. H. DE JONGE
E. H. BROEKSTRA
1343 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe ’s-Gravenhage.De kerkeraad der Gereformeerde kerk van 'sGravenhage bericht, dat d» classe 's-Gravenbage D.V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag 6 Mei a.s., gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 15 April e.k. bij den scriba, Van Speijkst ...

6 april 1913
De Heraut
C. LION CACHET
J. J. OSINGA
G. J. V. D. BERGH
H. W. FELDERHOF
J
G. KUNST
1196 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe ’s-Gravenhage. De kerkeraad der Gereformeerde kerk te 'sGravenhage bericht, dat de classe 's Graven hage D. V. vergaderen zal te 's Gravenhage op Dinsdag 8 November a.s. gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 25 October ...

16 oktober 1904
De Heraut
C. LION CACHET
I.. G. GORIS
R. BKOEKHUIZEN.
1092 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrye Universiteit. Men meldt ons uit Klundert: Gelijk in den geheelen Westhoek van Noord-Brabant is ook te Klundert de actie voor de V. U. met kracht ter hand genomen. Jonge dames bezoeken een ieder, die daarvoor in aanmerking komt, en wekken op, om lid of b ...

9 januari 1916
De Heraut
C. LION CACHET
D. L. VAN PEURSEN
P. A. Vos.
C. LAMMES.
J. H. STAAKEN.
H. WOLF.
L. F. UYTDEBROEK.
A. SCHENDELAAR
1018 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Particuliere Synode van Drente. De vergadering der Particuliere Synode van de Geref. Kerken van Drente zal D.V. gehouden worden Woensdag 9 Juni 1909 in de Geref, Kerk te Hoogeveen. Punten voor het agendum enz. zoo spoedig mogelijk in te zenden aan het adres van de ...

18 april 1909
De Heraut
Ds. T. OEGEMA
J. EIKELBOOM
G. LAMME
P. TEN HAVE
W. MAAN
C. LION CACHET
CHR. WARNER.
984 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 'a-Gravenhage, De kerkeraad der Gerefoimeeide kerk van 's-Gravenhage bericht, dat de classe 's-G^a'/eU' hage D.V, vergaderen zal te 'sGravenhage op Dinsdag 2 September a.s. gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 12 Augustus e.k. bij den scriba, ...

3 augustus 1913
De Heraut
C. LION CACHET
R. DE JAGER.
P. VAN HOVEN
906 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Aangezien een vervroegde particuliere Synode van Zuid-Holland noodzake ijk is geworden door een besluit van de Algemeene Synode, hebben de kerkeraden van Vlaardingen (A en B) bepaald, dat deze particuliere Synode D. V. zal gehouden worden te Vlaardingen op Dinsdag 30 Januari 1906. Punten voor het ...

15 oktober 1905
De Heraut
Ds. W. SIEDERS.
Ds. F. DROST.
J. M. MULDER
C. LION CACHET
R. BROEKHUIZEN
A. SCHWEITER
G. SLEGT
J. STERK VAN DE WEG AZN.
886 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De algemeene vergadering van het Geref. Traktaatgenootschap Filippus zal D.V. Donderdag 30 Mei (Pinksterweek) gehouden worden te Franeker.Classe 's-Gravenhage.De kerkeraad der Gereformeerde kerk van 's-Gravenbage bericnt, dat de classe 's-Graven-Hage D.V. vergaderen zal te 'sGravenh ...

7 april 1912
De Heraut
C. LION CACHET
Ds. P. ROOS
J. KROON
C. LINDEBOOM
J. SPIERING
J. C. C. VOIGT
E. VAN DUIJVENDIJK AZ.
G. M. van RENNES
834 woorden
van 4