Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

33 resultaten
Filteren
van 4
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis 's-Gravenhage der Geref. Kerken heeft een algemeenen bededag voor alle Geref. Kerken in ons vaderland uitgeschreven op Dinsdag 11 Augustus.D. SIKKEL, actuarius. Classe 's-Gravenhage. De kerkeraad der Geref. Kerk te 's-Gravenhage bericht, dat ...

9 augustus 1914
De Heraut
D. SIKKEL
C. LION CACHET
J. G. KUNST.
SJ. RIJPER.
1852 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 's-Gravenhage. De Kerkeraad der Geref. Kerk van 's Gravenhage bericht, dat de classe 'sGravenhage D.V. vergaderen zal te's-Gravenhage op Dinsdag II Aug. a.s., gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 28 Juli e.k. bij ...

19 juli 1908
De Heraut
C. LION CACHET
C. LINDEBOOM
J. H. VAN NEEDE
H. v. DIJK
Ds. P. H. DE JONGE
E. H. BROEKSTRA
1343 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classe ’s-Gravenhage. Ds kerkeraad der Gereformeerde Kerk te 's-Gravenhage bericht, dat de vergadering der classe 's-Gravenhage van 3 September is uitgesteld tot Dinsdag 17 September a.s.Namens den kerkeraad voorn..C. LioN CACHET, scriba.Vergad ...

25 augustus 1912
De Heraut
C. LION CACHET
A. BRUMMELKAMP
296 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 'a-Gravenhage, De kerkeraad der Gerefoimeeide kerk van 's-Gravenhage bericht, dat de classe 's-G^a'/eU' hage D.V, vergaderen zal te 'sGravenhage op Dinsdag 2 September a.s. gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 12 Augustus e.k. bij den scriba, ...

3 augustus 1913
De Heraut
C. LION CACHET
R. DE JAGER.
P. VAN HOVEN
906 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Gorinchem. Opgaven voor het agendum der classicale vergadering, die op Woensdag 3 Mei e.k. staat gehouden te worden, zende men uiterlijk 16 daeen te voren aan den raad van de Geref. kerk van GoriDchem. "C. LlNDEBOOM, Praeses.J. DEN BOEFT, scri ...

9 april 1911
De Heraut
C. LlNDEBOOM
J. DEN BOEFT
A. A. VAN SCHELVEN
J. ROOSENDAAL
A. VOOGEL
A. WILDEMAN
E. J. WIENTJES
T. GOUWENS
C. LION CACHET
Ds. H. MEULINK
P. VAN HOVEN
W. E. V. DUIN
1693 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 's-Gravenhage. De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van 's Gravenhage bericht, dat de Classe 's-Gravenhage D. V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag, S September e. k. gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 15 Augu ...

6 augustus 1916
De Heraut
C. LION CACHET
J. BRINKMAN
A. C. HEIJ
618 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 's-Gravenhage. De kerkeraad der Geref. kerk te 's-Gravenhage bericht, dat de classe 's-Gravenhage D.V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag 19 Mei a.s., gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 28 April a.s. bi ...

19 april 1914
De Heraut
C. LION CACHET
Ds. RINGNALDA
W. W. SMITT.
691 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 's-Gravenhage. De kerkeraad der Geref. Kerk te 's-Gravenhage bericht, dat de classe 's-Gravenhage D.V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag 10 Nov. a.s., gewonen tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 20 Oct. e.k. b ...

18 oktober 1914
De Heraut
C. LION CACHET
A. KOLLAARD
Dr. W. G. HARRENSTEIN
G. BARTEN
134 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Geref, . Kerk van Enkhuizen roept de kerken van Noord-Holland saam ter Particuliere Synode, welke D.V. te Enkhuizen .Lal gehouden worden op Woensdag 23 Juni a.s.Punten voor het agendum en namen der afgevaardigden worden ingewacht vóór 5 Juni bij den eerst-ondergeteekende.Namens d ...

18 april 1915
De Heraut
D. HouK
^raeses.
H. SCHUITENMAKER
scriba.
P. CH. VAN DER VLIET
praeses.
JB. WAGENAAR JR.
C. LION CACHET
J. GISPEN
h. t. praeses.
J. WIJBENGA
h. t. scriba.
Ds. P. H. DE JONGE.
Ds. H. A. MUNNIK JR.
287 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Vrije Universiteit. Men schrijft ons uit Leeuwarden.De beste wijze van werken, zoowel voor de. verkiezingen als voor de propaganda onzer beginselen, is persoonlijk bezoek.Maar daarom wordt niet minder prijs gesteld op de pers, die dagelijks of wekeMjks de beginselen bepleit, en ook ...

10 oktober 1915
De Heraut
J. M. DE JONG
W. ELGERSMA
C. LION CACHET
451 woorden
van 4