Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

33 resultaten
Filteren
van 4
C. LION CACHET
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe ’s-Gravenhage. De kerkeraad der Gereformeerde kerk te 'sGravenhage bericht, dat de classe 's Graven hage D. V. vergaderen zal te 's Gravenhage op Dinsdag 8 November a.s. gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 25 October ...

16 oktober 1904
De Heraut
C. LION CACHET
I.. G. GORIS
R. BKOEKHUIZEN.
1092 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classe ‘s-Gravenhage. De kerkeraad der Geref. Kerk te 's Gravenhage bericht, dat de Classe 's Gravenhage D.V. vergaderen zal te 's Gravenhage op Dinsdag 9 Mei a.s, gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 25 April e.k. bij den sc ...

16 april 1905
De Heraut
C. LION CACHET
H. ORMEL
92 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

De classis Dordrecht zal D. V. vergaderen op Donderdag 3 Aug. Gewone tijd en plaats. Stukken voor het agendum worden ingewacht tot 18 Juli.Namens de roepende kerk van Zwijndrecht, D. HOEK. Praeses.T. ZWART, Scriba.Onder leiding van Ds. Van der Veen te Goes werd heden u ...

2 juli 1905
De Heraut
D. HOEK
T. ZWART
A. BOOT
M. V. MINNEN.
P. J. W. KLAARHAMER.
J. H. BINNEMA
h. t.
C. LION CACHET
S. T. GOSLINGA.
572 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Aangezien een vervroegde particuliere Synode van Zuid-Holland noodzake ijk is geworden door een besluit van de Algemeene Synode, hebben de kerkeraden van Vlaardingen (A en B) bepaald, dat deze particuliere Synode D. V. zal gehouden worden te Vlaardingen op Dinsdag 30 Januari 1906. Punten voor het ...

15 oktober 1905
De Heraut
Ds. W. SIEDERS.
Ds. F. DROST.
J. M. MULDER
C. LION CACHET
R. BROEKHUIZEN
A. SCHWEITER
G. SLEGT
J. STERK VAN DE WEG AZN.
886 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Art. XII. K. O. Classicale deputaten worden dringend verzocht, ten spoedigste de hun toegezonden lijst ingevuld terug te zenden aan het adres van ondergeteekende.J. H. DONNER.Nieuwdorp, 2 April 1906.De kerkeraad der Gereformeerde kerk te Nijmeg ...

8 april 1906
De Heraut
J. H. DONNER.
B. VAN DIEREN
H. J. KOUWENHOVEN Dz
K. VAN DEN OEVER
C. VAN DEN DOOL.
J. J. STEINHART
C. LION CACHET
N. G. KAPTEIJN
708 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 's-Gravenhage. De kerkeraad der Geref. kerk van 's-Gravenhage berieht, dat de classe 's Gravenhage D. V. vergaderen zal te 's Gravenhage, op Dinsdag 7 Augustus a.s. gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 24 Juli e.k. bij ...

15 juli 1906
De Heraut
C. LION CACHET
Ds. A. MULDER
C. v. D. KAA
Ds. W. MAAN.
581 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Zondag 7 Oct. had onze gemeente het voorrecht te vernemen, dat onze geliefde Leeraar, Ds. G. H. de Jonge, voor zijne roeping naar de gemeente te Zalk vrijmoedigheid gevonden heeft te bedanken.Dat zijn arbeid, die onder ons in zegening is, onder 'sHeeren gunst nog lang bestendigd blijve, is ...

14 oktober 1906
De Heraut
J. VERHOEFF
C. LION CACHET
252 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Provinciale Synode van Utrecht. De Provinciale Synode van Utrecht zalD.V, gehouden worden te Utrecht, in de eerste week van Juni. Dag en plaats nader aan te kondigen. Namen der afgevaardigden, stukken voor het agendum enz., worden ingewacht vóór 15 Mei a.s.N ...

28 april 1907
De Heraut
H. DE KONING
C. LION CACHET
A
TAAL
H. v. D. GRAAFF
303 woorden
Offirieele Gerichten.

Offirieele Gerichten.

Classe 's-Gravenhage. De Kerkeraad der Geref. Kerk van 's-Gravenhage bericht, dat de classe 'sGravenhage D.V. vergaderen zal te 's Gravenhage, op Dinsdag 13 Augustus a.s. gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóórDinsdag 30 Juli e.k ...

21 juli 1907
De Heraut
C. LION CACHET
H. A. VAN ANDEL
793 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis 's-Gravenhage. De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van 's Gravenhage bericht, dat de classis 's Gravenhage D.V, vergaderen zal te 's Gravenhage op Dinsdag 12 November a.s., gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum «orden ingewacht vóór Dinsdag 29 Octo ...

20 oktober 1907
De Heraut
C. LION CACHET
J. H. M. G. WOLF
G
VAN DETH
H. L. BOTH
576 woorden
van 4