Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

33 resultaten
Filteren
van 4
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 's-Gravenhage. De kerkeraad der Geref. kerk te 's-Gravenhage bericht, dat de classe 's-Gravenhage D.V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag 19 Mei a.s., gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 28 April a.s. bi ...

19 april 1914
De Heraut
C. LION CACHET
Ds. RINGNALDA
W. W. SMITT.
691 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 's-Gravenhage. De kerkeraad der Geref. Kerk te 's-Gravenhage bericht, dat de classe 's-Gravenhage D.V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag 10 Nov. a.s., gewonen tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 20 Oct. e.k. b ...

18 oktober 1914
De Heraut
C. LION CACHET
A. KOLLAARD
Dr. W. G. HARRENSTEIN
G. BARTEN
134 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Geref, . Kerk van Enkhuizen roept de kerken van Noord-Holland saam ter Particuliere Synode, welke D.V. te Enkhuizen .Lal gehouden worden op Woensdag 23 Juni a.s.Punten voor het agendum en namen der afgevaardigden worden ingewacht vóór 5 Juni bij den eerst-ondergeteekende.Namens d ...

18 april 1915
De Heraut
D. HouK
^raeses.
H. SCHUITENMAKER
scriba.
P. CH. VAN DER VLIET
praeses.
JB. WAGENAAR JR.
C. LION CACHET
J. GISPEN
h. t. praeses.
J. WIJBENGA
h. t. scriba.
Ds. P. H. DE JONGE.
Ds. H. A. MUNNIK JR.
287 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Vrije Universiteit. Men schrijft ons uit Leeuwarden.De beste wijze van werken, zoowel voor de. verkiezingen als voor de propaganda onzer beginselen, is persoonlijk bezoek.Maar daarom wordt niet minder prijs gesteld op de pers, die dagelijks of wekeMjks de beginselen bepleit, en ook ...

10 oktober 1915
De Heraut
J. M. DE JONG
W. ELGERSMA
C. LION CACHET
451 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis 's-Gravenhage. De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van 's Gravenhage bericht, dat de classis 's Gravenhage D.V, vergaderen zal te 's Gravenhage op Dinsdag 12 November a.s., gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum «orden ingewacht vóór Dinsdag 29 Octo ...

20 oktober 1907
De Heraut
C. LION CACHET
J. H. M. G. WOLF
G
VAN DETH
H. L. BOTH
576 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

WOLVKGA, 13 April. Zondag was het voor onze gemeente een blijde dag. Na eene vacature van slechts bijna 5 maanden mochten onze oogen weer onzen leeraar aanschouwen.Na des ‘s morgens door Ds, P. Bos van Delfzijl, die tot tekst had gekozen 2 Tim, 4:5, tot zijn dienstwerk te zijn ingeleid, aa ...

19 april 1908
De Heraut
S. J. VISSER
D. B. HAGENBEEK
B
HOOGENDIJK
Ds. H. DE KONING.
Ds. W. MAAN
Ds. R. DE JAGER
C. LION CACHET
299 woorden
Officiecle Berichten.

Officiecle Berichten.

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van 's Gravenhage ontving van de classis 'sGraven hage, — welke tot het uitschrijven van een dank-of bedestond gemachtigd werd, krachtens een besluit van de Gener. Synode te Amsterdam, ^~ in hare vergadering van 9 Februari 1909, de opdracht, om namens haar een ...

4 april 1909
De Heraut
J
V. D. LINDEN
C. LION CACHET
P. FLOOR.
JB. PEEN
A. DEKKER
J. V. STRIEN
453 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Particuliere Synode van Drente. De vergadering der Particuliere Synode van de Geref. Kerken van Drente zal D.V. gehouden worden Woensdag 9 Juni 1909 in de Geref, Kerk te Hoogeveen. Punten voor het agendum enz. zoo spoedig mogelijk in te zenden aan het adres van de ...

18 april 1909
De Heraut
Ds. T. OEGEMA
J. EIKELBOOM
G. LAMME
P. TEN HAVE
W. MAAN
C. LION CACHET
CHR. WARNER.
984 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis ’3-Gravenhage. De kerkeraad der Geref. Kerk van's-Gravenhage bericht, dat de classis 's-Gravenhage D.V, vergaderen zal te 's Gravenhage op Dinsdag 9 November a, s., gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 19 October e.k, ...

3 oktober 1909
De Heraut
C. LION CACHET
P. K. VAN BOON.
189 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 's Gravenhage. De Kerkeraad der Gereformeerde kerk van 's Gravenhage bericht dat wegens ingekomen verzoek voor peremptoir examen de vergadering der classe 's Gravenhage D. V. zal plaats hebben op Dinsdag 22 Februari e. k. en niet op 8 Februari, zooals eerst ...

16 januari 1910
De Heraut
C. LION CACHET
scriba.
D. ENGEL
T. KoKMEIJER
secr.
A. v. D. MEULEN
460 woorden
van 4