Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

33 resultaten
Filteren
van 4
C. LION CACHET
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Claste ’s-Gravenliage. De Kerkeraad der Geref, Kerk van 's Gravenhage bericht, dat de classe 's-Gravenhage D, V. vergaderen zal te 's-Gtavenhage op Dinsdag 13 Nov, a, s, , gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 33 Oct, e, ...

13 oktober 1912
De Heraut
C. LION CACHET
61 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classe ‘s-Gravenhage. De kerkeraad der Geref. Kerk te 's Gravenhage bericht, dat de Classe 's Gravenhage D.V. vergaderen zal te 's Gravenhage op Dinsdag 9 Mei a.s, gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 25 April e.k. bij den sc ...

16 april 1905
De Heraut
C. LION CACHET
H. ORMEL
92 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De raad der Geref, Kerk te Lexmond noodigt collectanten, die de gemeente zouden willen bezoeken, uit, dit minstens drie weken te voren aan te vragen.Namens den kerkeraad voornoemd: G. P. SCHERPENZEEL, scriba.Lexmond, 5 Jan. 191a.Zuid-Holland (ZuideMJk gedeelte). ...

14 januari 1912
De Heraut
G. P. SCHERPENZEEL
Ds
M. H. K. MOL
C. LION CACHET
119 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Gen. kas voor Hulpbehoevende volgens art. u K. O. KerkenBrs. deputaten, die gelden voor bovengenoemde kas hebben tê storten, worden, ter voorkoming van noodelooze moeite en onkosten, er nogmaals aan herinnerd, dat het adres van den penningmeester niet meer is Br. Fukkink te Utrecht, maar b ...

28 april 1912
De Heraut
H. MEIJERINK LZN.
Dr. J. C. DE MOOR
C. LION CACHET
127 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 's-Gravenhage. De kerkeraad der Geref. Kerk te 's-Gravenhage bericht, dat de classe 's-Gravenhage D.V. vergaderen zal te 's-Gravenhage op Dinsdag 10 Nov. a.s., gewonen tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 20 Oct. e.k. b ...

18 oktober 1914
De Heraut
C. LION CACHET
A. KOLLAARD
Dr. W. G. HARRENSTEIN
G. BARTEN
134 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis ’3-Gravenhage. De kerkeraad der Geref. Kerk van's-Gravenhage bericht, dat de classis 's-Gravenhage D.V, vergaderen zal te 's Gravenhage op Dinsdag 9 November a, s., gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 19 October e.k, ...

3 oktober 1909
De Heraut
C. LION CACHET
P. K. VAN BOON.
189 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis 's-Gravenhage. De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van D 's-Gravenhage bericht, dat de classis's-Graven-t hage, D. V., vergaderen zal te 'sGravenhage, e gewone tijd en plaats, op Dinsdag 10 Mei a.s. t Punten voor het agendum worden ingewacht w vóór Dinsdag ...

17 april 1910
De Heraut
C. LION CACHET
N. GROOT SZN.
A. DE BOER
J. G. KUNST
A. MIDDELKOOP
A. HOSTE
248 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Zondag 7 Oct. had onze gemeente het voorrecht te vernemen, dat onze geliefde Leeraar, Ds. G. H. de Jonge, voor zijne roeping naar de gemeente te Zalk vrijmoedigheid gevonden heeft te bedanken.Dat zijn arbeid, die onder ons in zegening is, onder 'sHeeren gunst nog lang bestendigd blijve, is ...

14 oktober 1906
De Heraut
J. VERHOEFF
C. LION CACHET
252 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Geref, . Kerk van Enkhuizen roept de kerken van Noord-Holland saam ter Particuliere Synode, welke D.V. te Enkhuizen .Lal gehouden worden op Woensdag 23 Juni a.s.Punten voor het agendum en namen der afgevaardigden worden ingewacht vóór 5 Juni bij den eerst-ondergeteekende.Namens d ...

18 april 1915
De Heraut
D. HouK
^raeses.
H. SCHUITENMAKER
scriba.
P. CH. VAN DER VLIET
praeses.
JB. WAGENAAR JR.
C. LION CACHET
J. GISPEN
h. t. praeses.
J. WIJBENGA
h. t. scriba.
Ds. P. H. DE JONGE.
Ds. H. A. MUNNIK JR.
287 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classe ’s-Gravenhage. Ds kerkeraad der Gereformeerde Kerk te 's-Gravenhage bericht, dat de vergadering der classe 's-Gravenhage van 3 September is uitgesteld tot Dinsdag 17 September a.s.Namens den kerkeraad voorn..C. LioN CACHET, scriba.Vergad ...

25 augustus 1912
De Heraut
C. LION CACHET
A. BRUMMELKAMP
296 woorden
van 4