Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

33 resultaten
Filteren
van 4
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Claste ’s-Gravenliage. De Kerkeraad der Geref, Kerk van 's Gravenhage bericht, dat de classe 's-Gravenhage D, V. vergaderen zal te 's-Gtavenhage op Dinsdag 13 Nov, a, s, , gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 33 Oct, e, ...

13 oktober 1912
De Heraut
C. LION CACHET
61 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classe ’s-Gravenhage. Ds kerkeraad der Gereformeerde Kerk te 's-Gravenhage bericht, dat de vergadering der classe 's-Gravenhage van 3 September is uitgesteld tot Dinsdag 17 September a.s.Namens den kerkeraad voorn..C. LioN CACHET, scriba.Vergad ...

25 augustus 1912
De Heraut
C. LION CACHET
A. BRUMMELKAMP
296 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Gen. kas voor Hulpbehoevende volgens art. u K. O. KerkenBrs. deputaten, die gelden voor bovengenoemde kas hebben tê storten, worden, ter voorkoming van noodelooze moeite en onkosten, er nogmaals aan herinnerd, dat het adres van den penningmeester niet meer is Br. Fukkink te Utrecht, maar b ...

28 april 1912
De Heraut
H. MEIJERINK LZN.
Dr. J. C. DE MOOR
C. LION CACHET
127 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De algemeene vergadering van het Geref. Traktaatgenootschap Filippus zal D.V. Donderdag 30 Mei (Pinksterweek) gehouden worden te Franeker.Classe 's-Gravenhage.De kerkeraad der Gereformeerde kerk van 's-Gravenbage bericnt, dat de classe 's-Graven-Hage D.V. vergaderen zal te 'sGravenh ...

7 april 1912
De Heraut
C. LION CACHET
Ds. P. ROOS
J. KROON
C. LINDEBOOM
J. SPIERING
J. C. C. VOIGT
E. VAN DUIJVENDIJK AZ.
G. M. van RENNES
834 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De raad der Geref, Kerk te Lexmond noodigt collectanten, die de gemeente zouden willen bezoeken, uit, dit minstens drie weken te voren aan te vragen.Namens den kerkeraad voornoemd: G. P. SCHERPENZEEL, scriba.Lexmond, 5 Jan. 191a.Zuid-Holland (ZuideMJk gedeelte). ...

14 januari 1912
De Heraut
G. P. SCHERPENZEEL
Ds
M. H. K. MOL
C. LION CACHET
119 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Gorinchem. Opgaven voor het agendum der classicale vergadering, die op Woensdag 3 Mei e.k. staat gehouden te worden, zende men uiterlijk 16 daeen te voren aan den raad van de Geref. kerk van GoriDchem. "C. LlNDEBOOM, Praeses.J. DEN BOEFT, scri ...

9 april 1911
De Heraut
C. LlNDEBOOM
J. DEN BOEFT
A. A. VAN SCHELVEN
J. ROOSENDAAL
A. VOOGEL
A. WILDEMAN
E. J. WIENTJES
T. GOUWENS
C. LION CACHET
Ds. H. MEULINK
P. VAN HOVEN
W. E. V. DUIN
1693 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis 's-Gravenhage. De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van D 's-Gravenhage bericht, dat de classis's-Graven-t hage, D. V., vergaderen zal te 'sGravenhage, e gewone tijd en plaats, op Dinsdag 10 Mei a.s. t Punten voor het agendum worden ingewacht w vóór Dinsdag ...

17 april 1910
De Heraut
C. LION CACHET
N. GROOT SZN.
A. DE BOER
J. G. KUNST
A. MIDDELKOOP
A. HOSTE
248 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 's Gravenhage. De Kerkeraad der Gereformeerde kerk van 's Gravenhage bericht dat wegens ingekomen verzoek voor peremptoir examen de vergadering der classe 's Gravenhage D. V. zal plaats hebben op Dinsdag 22 Februari e. k. en niet op 8 Februari, zooals eerst ...

16 januari 1910
De Heraut
C. LION CACHET
scriba.
D. ENGEL
T. KoKMEIJER
secr.
A. v. D. MEULEN
460 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis ’3-Gravenhage. De kerkeraad der Geref. Kerk van's-Gravenhage bericht, dat de classis 's-Gravenhage D.V, vergaderen zal te 's Gravenhage op Dinsdag 9 November a, s., gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 19 October e.k, ...

3 oktober 1909
De Heraut
C. LION CACHET
P. K. VAN BOON.
189 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Particuliere Synode van Drente. De vergadering der Particuliere Synode van de Geref. Kerken van Drente zal D.V. gehouden worden Woensdag 9 Juni 1909 in de Geref, Kerk te Hoogeveen. Punten voor het agendum enz. zoo spoedig mogelijk in te zenden aan het adres van de ...

18 april 1909
De Heraut
Ds. T. OEGEMA
J. EIKELBOOM
G. LAMME
P. TEN HAVE
W. MAAN
C. LION CACHET
CHR. WARNER.
984 woorden
van 4