GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Van een onverpilcht en ongevraagd Advies. Er is nog al eenig gerucht geweest om den Leidraad der derde Hoofdinspectie van het Lager Onderwijs in ons land. Men herinnert zich, dat o.a. „De Standaard" van déze activiteit weinig gediend was en bevoegdheids-overschrijd ...

De Reformatie
D.
688 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Hooggeachte Redactie, In onderscheidene kerkelijke bladen word naar aanleiding van het pas verschenen JaaAoek ten dienste der Geref. kerken in Nedeirland — 1922 —, de aandacht - gevestigd opi het bedenkelijke feit, dat ongeveer 2 00 V-a.n de ruim 700 Geref. kerken geheel vacant zijn. ...

De Reformatie
D.
225 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Naar aanleiding van een gedicht van Da Costa. The just mean lies in obedience, which both waits for the signal to start, and obeys it when given. *** HET PAARD. Het krijgspaard, in wiens aam de roode dampen [snuiven- Van d' opg ...

De Reformatie
D.
1995 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Calvinistische Litteratuurbeschouwing. I. Het jongste April-nummer van Opwaartsche Wegen bevat een artikel van één zijner Redacteuren onder den welmeenenden titel: „Bezint... eer gij verder gaat" en gericht tegen een opstel over ..Ch ...

De Reformatie
D.
2139 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Calvinistische Litteratuurbeschouwing. II. In dit en ©en volgend artilcel willen we eenk gedichten bestudeeren volgens eerder gmoem^j gezichtspunten. Pögenid bet Woord van God, waarvan geen appèl mogelijk is, de centrale plaats fe ge ...

De Reformatie
D.
1596 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Calvinistische Litteratuurbeschouwing. III. '' Dilmaal komen allereerst twee andere gedicliten uit den meergenoemden bundel i) van Roel Houwink ter sprake.UIT-VAART. 'iVoorbij, voorbij, de wereld drijft voorbij er is ge ...

De Reformatie
D.
1601 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

(Prof. Dr J. Wille, Taalbederf door de School van Kollewijn, Amsterdam, Paris, 1935.)Hioe! met een gaazenschacht, gegrepen in de vingeren, Beveelt ge aan 't vluchtig woord: Rust op dees broze stof!De spreker ging voorbij; zijn adem is gebleven: Hdj stierf; zijn adem leeft, zijn ziel ...

De Reformatie
D.
1691 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Naturalistische elementen in „Bartje”. II. In een vorig arLikel zagen we verband tusschen de o.i. on-Schriftuurlijke tendenz van dezen roman en de tot naturalisme voerende litteraire theorie, waardoor zijn auteur zich een eind weegs ...

De Reformatie
D.
1531 woorden
Het adres van den Schoolraad.

Het adres van den Schoolraad.

Door den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel is het onderstaand adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gericht, een adres, waarvan alle eer toekomt aan den bekwamen secretaris.Het Moderamen van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel heeft er met dankbaarheid kennis van ...

De Reformatie
K. D.
D.
3096 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Naturalistische elementen in „Bartje". I. Dat deze roman (schoon aan het Christendom niet vreemd) Christelijk, dat wil zeggen Schriftuurlijk, zou zijn, is een waan, die voor den Calvinist bij nauwer toezien spoedig vervliegt, i) Iets ...

De Reformatie
D.
925 woorden
van 4