GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Van een onverpilcht en ongevraagd Advies. Er is nog al eenig gerucht geweest om den Leidraad der derde Hoofdinspectie van het Lager Onderwijs in ons land. Men herinnert zich, dat o.a. „De Standaard" van déze activiteit weinig gediend was en bevoegdheids-overschrijd ...

29 december 1939
De Reformatie
D.
688 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Hooggeachte Redactie, In onderscheidene kerkelijke bladen word naar aanleiding van het pas verschenen JaaAoek ten dienste der Geref. kerken in Nedeirland — 1922 —, de aandacht - gevestigd opi het bedenkelijke feit, dat ongeveer 2 00 V-a.n de ruim 700 Geref. kerken geheel vacant zijn. ...

17 februari 1922
De Reformatie
D.
225 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Naar aanleiding van een gedicht van Da Costa. The just mean lies in obedience, which both waits for the signal to start, and obeys it when given. *** HET PAARD. Het krijgspaard, in wiens aam de roode dampen [snuiven- Van d' opg ...

26 januari 1940
De Reformatie
D.
1995 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Calvinistische Litteratuurbeschouwing. I. Het jongste April-nummer van Opwaartsche Wegen bevat een artikel van één zijner Redacteuren onder den welmeenenden titel: „Bezint... eer gij verder gaat" en gericht tegen een opstel over ..Ch ...

26 juni 1936
De Reformatie
D.
2139 woorden
Het adres van den Schoolraad.

Het adres van den Schoolraad.

Door den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel is het onderstaand adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gericht, een adres, waarvan alle eer toekomt aan den bekwamen secretaris.Het Moderamen van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel heeft er met dankbaarheid kennis van ...

6 juni 1924
De Reformatie
K. D.
D.
3096 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Calvinistische Litteratuurbeschouwing. II. In dit en ©en volgend artilcel willen we eenk gedichten bestudeeren volgens eerder gmoem^j gezichtspunten. Pögenid bet Woord van God, waarvan geen appèl mogelijk is, de centrale plaats fe ge ...

3 juli 1936
De Reformatie
D.
1596 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Calvinistische Litteratuurbeschouwing. III. '' Dilmaal komen allereerst twee andere gedicliten uit den meergenoemden bundel i) van Roel Houwink ter sprake.UIT-VAART. 'iVoorbij, voorbij, de wereld drijft voorbij er is ge ...

10 juli 1936
De Reformatie
D.
1601 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

(Prof. Dr J. Wille, Taalbederf door de School van Kollewijn, Amsterdam, Paris, 1935.)Hioe! met een gaazenschacht, gegrepen in de vingeren, Beveelt ge aan 't vluchtig woord: Rust op dees broze stof!De spreker ging voorbij; zijn adem is gebleven: Hdj stierf; zijn adem leeft, zijn ziel ...

11 oktober 1935
De Reformatie
D.
1691 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Naturalistische elementen in „Bartje”. II. In een vorig arLikel zagen we verband tusschen de o.i. on-Schriftuurlijke tendenz van dezen roman en de tot naturalisme voerende litteraire theorie, waardoor zijn auteur zich een eind weegs ...

3 april 1936
De Reformatie
D.
1531 woorden
Een Synodale uitspraak.

Een Synodale uitspraak.

V. (Slot). Tot ijiu toe besprak! ik dat gedeelte van het sylnödale rapport, waarin de Eerken vermaand' worden haar leden op te wekken zich aan te sluiteïi bij' organisaties^ welkb staan op Christelijfcen grondslag; doch er zijln nog^ een paar punten, die onze .aand ...

15 april 1921
De Reformatie
K. D.
D.
1588 woorden
van 4