GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Uit Dr A. Kuyper's aesthetische Studiën. I. Wie onder ons zich principieel rekenschap wil geven van zijn kunst- en schoonheidswaardeering verwaarloost Kuyper's aesthelische beschouwingen niet dan tot zijn groote schade. In hoofdzaak ...

De Reformatie
D.
1658 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

ült Dr A. Kuyper's aesthetische Studiën. II. Wat we in e-en vorig artikel samenlazen uit Het Calvinisme ©n de Kunst (1888), de tien jaren daarna gehouden Stone-lezingen en De gemeene Gratie (in Wietenschap en Kunst) van 1905 worde hi ...

De Reformatie
D.
2601 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

üit Dr A. Kuyper's aesthetische Studiën. III. In dit artikel stellen we ons voor te onderzoeken, wat Kuyper's denkbeelden zijn Oiver de verhouding van het schoon en het goede. Wederom zullen we veel moeten citeeren. ..Jïn wel alleree ...

De Reformatie
D.
2856 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Christelijk. III. (Christelijke litteratuur.) In twee voorafgaande artikelen vroegen we aandacht voor de kernbeteekenis van het woord „Christelijk" en voor het gevaar, gelegen in een al te gemakkelijk ...

De Reformatie
D.
1953 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Christelijk. I. J Htet woord dat boven deze aanteekeningen staat llaatst ons door beurtelings zich uitzettende en (ikrimpiende beteekenisgrenzen voor eigenaardige loeilijkheden.Oorspronkelijk en wezenlijk schoon en scherpe mli ...

De Reformatie
D.
2003 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Christelijk II. (Christelijk onderwijs.) Iln een vorig artikel werd de meening uitgebroken dat de term „Christelijk" deels door zijn loote elasticiteit, deels door wederrechtelijke toegening van anti-C ...

De Reformatie
D.
2531 woorden
Verkiezingstroost.

Verkiezingstroost.

Met verwondering en aanbidding leest ge telkens in de H. Schrift d© aangrijpende tegenstelling tusschen wat God is en doet voor Zijn volk^ en wat dat volk is en doet voor Hem.Dat volk bederft zijti weg voor Gods aangezicht, ïiiet éénmaal, maar altoos weer.Zelfs na ontvangen genade s ...

De Reformatie
D.
920 woorden
Hoe groot is Uw goed.

Hoe groot is Uw goed.

Een uitroep van bewondering, van aanbidding, uit den mond van een door God begenadigde van den ouden dag. Bewondering en aanbidding vai» de grootheid van Gods trouw en goedheid, betoond in de uitredding uit een groot gevaar.Uit een groot gevaar!Want het volk, welks God d© Heere is, ...

De Reformatie
D.
1078 woorden
Klacht en Bede.

Klacht en Bede.

Psalm vier is een avondlied, gelijk Psalm drie een morgenzang genaamd mag worden.Het blijkt, dat de dag, die met een psalm was begonnen, en nu met een psalm wordt besloten, een "bange dag voor David ïs jeweest.David was niet meer in eere en macht, maar vlucht als een balling voor zi ...

De Reformatie
D.
989 woorden
Een vriend van God.

Een vriend van God.

„Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen wie gij zijt", is een oud spreekwoord, waarvan de betcekenis nog dagelijks duidelijk jn hel licht treedt.Vriendschap toch vormt een onmisbare schakel in den keten, die de menseben aan elkander verbindt.De behoefte aan vriendscliap is ...

De Reformatie
D.
820 woorden
van 4