GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

üit Dr A. Kuyper's aesthetische Studiën. III. In dit artikel stellen we ons voor te onderzoeken, wat Kuyper's denkbeelden zijn Oiver de verhouding van het schoon en het goede. Wederom zullen we veel moeten citeeren. ..Jïn wel alleree ...

22 januari 1937
De Reformatie
D.
2856 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

(Prof. Dr J. Wille, Taalbederf door de School van Kollewijn, Amsterdam, Paris, 1935.)Hioe! met een gaazenschacht, gegrepen in de vingeren, Beveelt ge aan 't vluchtig woord: Rust op dees broze stof!De spreker ging voorbij; zijn adem is gebleven: Hdj stierf; zijn adem leeft, zijn ziel ...

11 oktober 1935
De Reformatie
D.
1691 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Christelijk. III. (Christelijke litteratuur.) In twee voorafgaande artikelen vroegen we aandacht voor de kernbeteekenis van het woord „Christelijk" en voor het gevaar, gelegen in een al te gemakkelijk ...

24 januari 1936
De Reformatie
D.
1953 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Christelijk. I. J Htet woord dat boven deze aanteekeningen staat llaatst ons door beurtelings zich uitzettende en (ikrimpiende beteekenisgrenzen voor eigenaardige loeilijkheden.Oorspronkelijk en wezenlijk schoon en scherpe mli ...

10 januari 1936
De Reformatie
D.
2003 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Christelijk II. (Christelijk onderwijs.) Iln een vorig artikel werd de meening uitgebroken dat de term „Christelijk" deels door zijn loote elasticiteit, deels door wederrechtelijke toegening van anti-C ...

17 januari 1936
De Reformatie
D.
2531 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Naturalistische elementen in „Bartje". I. Dat deze roman (schoon aan het Christendom niet vreemd) Christelijk, dat wil zeggen Schriftuurlijk, zou zijn, is een waan, die voor den Calvinist bij nauwer toezien spoedig vervliegt, i) Iets ...

27 maart 1936
De Reformatie
D.
925 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Naturalistische elementen in „Bartje”. II. In een vorig arLikel zagen we verband tusschen de o.i. on-Schriftuurlijke tendenz van dezen roman en de tot naturalisme voerende litteraire theorie, waardoor zijn auteur zich een eind weegs ...

3 april 1936
De Reformatie
D.
1531 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Dorsten. Dorsten! Wat dat is? Vraag het den Oosterling, dié; ''6tidér bVahdeftd heete zonnestralen, zijn hope op water aan den avond van een' gloeienden dag ziet vervliegen, een fata morgana — een'bedriegelijk beeld der fantasie!Vraag het den gewonden ...

14 juli 1933
De Reformatie
D.
810 woorden
Verkiezingstroost.

Verkiezingstroost.

Met verwondering en aanbidding leest ge telkens in de H. Schrift d© aangrijpende tegenstelling tusschen wat God is en doet voor Zijn volk^ en wat dat volk is en doet voor Hem.Dat volk bederft zijti weg voor Gods aangezicht, ïiiet éénmaal, maar altoos weer.Zelfs na ontvangen genade s ...

21 juli 1933
De Reformatie
D.
920 woorden
Hoe groot is Uw goed.

Hoe groot is Uw goed.

Een uitroep van bewondering, van aanbidding, uit den mond van een door God begenadigde van den ouden dag. Bewondering en aanbidding vai» de grootheid van Gods trouw en goedheid, betoond in de uitredding uit een groot gevaar.Uit een groot gevaar!Want het volk, welks God d© Heere is, ...

28 juli 1933
De Reformatie
D.
1078 woorden
van 4