GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

120 resultaten
Filteren
van 12
DE GAAY FORTMAN
De Martelaren.

De Martelaren.

CCXXXIII. THOMAS CRAMNER. Onder de mannen, die de Heere gebruikt heeft, om de kerk van Engeland te reformeeren, neemt Thomas Cramner een eerste plaats in. Van zijne jeugd is ons weinig bekend. Hij werd den 2en Juli 1489 te Arlacton, ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1297 woorden
De Zending.

De Zending.

IX. Springen wij van het Westen van Azië naar het Oosten over, dan komen wij in China, dat, volgens de nieuwste onderzoekingen 11.115.650 a kilometers groot is en door 361I/2 millioen menschen, d.i. omstreeks het 4e deel van de bewoners der aarde, bewoond is. Dezen ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1278 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CLXXX. FLORENTIN OE COLOGNE. In de dagen der Reformatie van de i6e eeuw was er in Europa geen land, waar de Heere minder van zijne geestelijke genadegaven had uitgedeeld dan in Lotharingen. Niet dat het hier aan gezanten Gods ontbrak ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1277 woorden
De Dluchtelingen.

De Dluchtelingen.

Den 6en Juli van het jaar 1553 stierf Koning Eduard VI. Een zware slag voor de hervorming in Engeland, die daar met zooveel moeite had getriomfeerd. Daar waren er toch duizenden en tienduizenden, die wel uiterlijk zich gevoegd hadden bij de kerk in reformatie, maar in hun hart en in het geheim he ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1263 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CLXXXVIII. DE VERVOLGINGEN TE ORLEANS IN 1572. Orleans, de hoofdstad van het tegenwoordig departement Loiret, legt in eene bevallige vlakte op den rechteroever van de Loire. Daar kwamen den 23en Augustus 1572 ('t was een Zaterdag) br ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1261 woorden
De martelaren.

De martelaren.

III. BONIFACIVS. Een der eerste martelaren van Christus' kerk in de Nederlanden, die met name genoemd worden, is Bonifacius geweest. Hij leefde in een tijd, toen de Christelijke kerk al veel van haar zuiverheid had ingeboet. Sinds zi ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1255 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CXCVII. WILLIAM THORPE. Onder de Iserlingen van John Wickleff, die om den naam des Heeren gedood werden, moet vooral William Thorpe genoemd worden. Omtrent zijne jeugd melden ons de boeken der martelaren weinig. Slechts is ons bekend ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1227 woorden
De martelaren.

De martelaren.

CXLVI. CUUDE OE LA CANESIÈRE.Qaude de la Canesière maakt in de geschiedenis der martelaren den overgang van het jaar 1555 op 1556, twee jaren even rijk aan bloedgetuigen. Hij was geboortig van Parijs, maar vestigde zich op lateren leeftijd m Angers. Daar hij ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1225 woorden
De martelaren.

De martelaren.

CXXXIX. GUILLAUIUE D'ALE^CON. Guillaume d'Alen9on, geboortig van Montaubon, was eens priester van Rome. Toen de Heere hem de dwalingen dezer kerk had doen inzien, legde hij zijn ambt neer en trok naar Geneve. Van hier uit deed hij ve ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1201 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

ccxxxnix. JUAN DIAS. Juan Dias werd in de stad Enenza (Nieuw-Kastilië) geboren en studeerde daarna te Parijs. Daar was hij den vriend van den lateren kardinaal Malvenda en andere mannen van naam en rang in de Roomsche kerk. Toen bele ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1201 woorden
van 12