GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

120 resultaten
Filteren
van 12
DE GAAY FORTMAN
De Kerk van Christus, de vrouw en het  huisgezin.

De Kerk van Christus, de vrouw en het huisgezin.

V. De heidensche vader wilde alleen van zijn kind weten, als het beloofde een flink en rustig burger te worden en lij zelf niet te arm was, om het op te voeden; harerzijds ontsloeg zich de heidensche moeder van de vrucht harer maar al te dikwijls misdadige liefd^ d ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
996 woorden
De Kerk van Christus, de vrouw en het  huisgezin.

De Kerk van Christus, de vrouw en het huisgezin.

IV. Werd het huwelijk door de Christelijke kerk in hooge eere gehouden, het gevolg hiervan was, dat echtbreuk, welke zoo veelvuldig onder de heidenen plaats had en er met toegevendheid behandeld werd, door haar zonder voorbehoud werd veroordeeld. Eene echtscheiding ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
970 woorden
De Kerk van Christus en de armen of ongelukkigen.

De Kerk van Christus en de armen of ongelukkigen.

Leidde de Heere door de Reformatie der i6e eeuw de kerk weer terug naar het zuivere W^oord Gods, ook de dienst der barmhartigheid droeg hiervan de goede vruchten, zooals wij gezien hebben, toen wij spraken over de herstelling van net diakenambt naar den eisch der Schrift. Ware daarmee nu een gehe ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1178 woorden
De kerk van Christus en de armen of ongelukkigen.

De kerk van Christus en de armen of ongelukkigen.

XI. Zonder vrees voor tegenspraak kunnen wij met den kerkvader Epiphanius zeggen, dat de eerste eeuwen der Christelijke jaartelling hebben bewezen, dat de barmhartigheid en de liefde jegens al degenen, die arm zijn, de vruchten en kenmerken zijn der kerk. Daar was ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
944 woorden
De kerk van christus en de armen of ongelukkigen.

De kerk van christus en de armen of ongelukkigen.

X. In Jezus' kerk mag geen onderscheid zijn tusschen mensch en mensch. De Christen moet zich gebonden gevoelen aan allen, die den naam van Christen dragen; voor hem mogen geen nationale slagboomen zijn; buiten de grenzen des vaderlands mag men geen vijanden meer zi ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
981 woorden
De Kerk van Christus en de armen of ongelukkigen.

De Kerk van Christus en de armen of ongelukkigen.

IV. Zagen wij de vorige maal, dat de diakenen in de oude kerk in himnen arbeid door vrouwen gesteund werden, in den regel koos men tot zulke helpsters, volgens apostolisch gebruik, geloovige weduwen, die slechts eenmaal gehuwd waren en den leeftijd van 60 jaren min ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1062 woorden
De Kerk van Christus en de armen of ongelukkigen

De Kerk van Christus en de armen of ongelukkigen

III. De geest van het heidendom leert den mensch op het gebied der barmhartigheid steeds het tegendeel van wat de Heere den zijnen heeft ingeprent. Dit bewijzen ons ook Rome en Griekenland in de dagen, toen Christus' kerk de wereld begon door te trekken om Gods woo ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
988 woorden
De Dluchtelingen.

De Dluchtelingen.

Den 6en Juli van het jaar 1553 stierf Koning Eduard VI. Een zware slag voor de hervorming in Engeland, die daar met zooveel moeite had getriomfeerd. Daar waren er toch duizenden en tienduizenden, die wel uiterlijk zich gevoegd hadden bij de kerk in reformatie, maar in hun hart en in het geheim he ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1263 woorden
De Medische Zending.

De Medische Zending.

V. Wij laten hier eenige ervaringen van Dr. Vartan, uit zijne brieven samengegaard, volgen. Abdll Barak, eenen muzelman van Genin, moest de cataract van beide oogen gelicht worden. De operatie slaagde goed en hij verliet het hospitaal na 17 dagen met een goed gezic ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1144 woorden
De Medische Zending.

De Medische Zending.

III. Door zijne medische kennis, toegepast op de kranke gemalin van den Maharadja heeft Dr. Colen Valentine toegang gekregen èn voor zich zelven èn voor zijne medebroeders in Jeypore, een der meest bigottische vestingen des heidendoms in het Noorden van Indië, waar ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
947 woorden
van 12