GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

120 resultaten
Filteren
van 12
DE GAAY FORTMAN
De Martelaren.

De Martelaren.

CCXVI. JOHN BRADFORD. »Hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners zij beschaamd mogen worden, die uwen goeden wandel in Christus lasteren." Deze vermaning van den Apostel Paulus komt ons vo ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1008 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CCXVII. NICHOLAS SHETERDEN. De tzde Juli 1555 was aangebroken; ook over de stad Canterbury. Deze dag was voor de Roomsche kerk een dag van triomf, maar tevens voor de kerk der Hervorming een dag der rouwe, wijl zij toen twee harer di ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
901 woorden
Het Kerstfeest.

Het Kerstfeest.

De door God ingestelde feesten van het Oude Verhond behoorden tot de ceremonieele wetten en vielen weg, toen de Heere Jezus in de wereld kwam en de ceremoniën in Hem vervuld werden. De eerste Christenen hebben ook geen enkel feest gevierd, want in het Nieuwe Testament is daarvan geen sprake. Slec ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
912 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CCXXXIII. THOMAS CRAMNER. Onder de mannen, die de Heere gebruikt heeft, om de kerk van Engeland te reformeeren, neemt Thomas Cramner een eerste plaats in. Van zijne jeugd is ons weinig bekend. Hij werd den 2en Juli 1489 te Arlacton, ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1297 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CCXXXIV. BARTLET GREEN. Thomas Witlé is te Londen niet alléén verbrand, gelijk wij een vorig maal zagen. Met hem stierven nog 6 anderen. Onder dezen waren ook twee vrouwen, een reeds wel bedaagd, van Soutliwark afkomstig, en de ander ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
976 woorden
De Martelearen.

De Martelearen.

ccxxxv. GEORGE EGLE. Het heeft den Heere vaak behaagd het kleine en verachte dezer wereld te verkiezen, (om daarin den menschen zijne eere en macht te toonen, zooals wij in het Oade Testament lezen van vele mannen, die de Heere riep ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
973 woorden
De Martelaren van Schotland.

De Martelaren van Schotland.

CCXXXVII. ROBERT LAMB, JAMES HUNTER, HILLEN STICKE. Zeven jaren zijn sinds den dood van Patricius Hamilton verloopen, eer i.i Schotland weer het bloed der martelaren vloeide. In den jare 1537 zijn vijf geloovigen tegelijk verbrand te ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
795 woorden
De Zending.

De Zending.

XI. Na het vasteland van Australië komt het eerst Melanesië aan de beurt der bespreking. Het bestaat uit zes archipels of eilandengroepen, die bewoond worden door de Papuaas (zoo genoemd naar hun sterk gekroesd haar) een zeer wantrouwig volk, waaronder vele mensche ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
984 woorden
De Zending.

De Zending.

XV. John Eliot, in 1604 te Nasing (Engeland) geboren, vertrok in 1631 naar Amerika en werd een jaar later predikant Ie Roxbury (Massachusetts). Door zijnen Indiaanschen knecht Peguot kreeg hij kennis aan de taal der Roodhuiden en in 1646 getuigde hij in de boschhut ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
928 woorden
De Zending.

De Zending.

XVIII. Van Egypte de kusten der Middellandsche zee langs trekkende, komen wij in een viertal rijken, waar eens het kruis heeft gezegevierd, maar nu is neergehaald om plaats te maken voor de halve maan. De Turksche provmcie Tripoli (met Barka), Tunis, sints 1881 ond ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1176 woorden
van 12