GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

120 resultaten
Filteren
van 12
DE GAAY FORTMAN
De Zending.

De Zending.

XXI. Het Kamerungebied, aan de baai van Biafra, dat onder Duitsche bescherming staat, heeft van Engelsche Baptisten het Evangelie der genade ontvangen. In 1886 verlieten zij dat gebied en werden vervangen door het Bazelsche Zendinggenootschap. In de taal dezer nege ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1029 woorden
De Zending.

De Zending.

XVIII. Van Egypte de kusten der Middellandsche zee langs trekkende, komen wij in een viertal rijken, waar eens het kruis heeft gezegevierd, maar nu is neergehaald om plaats te maken voor de halve maan. De Turksche provmcie Tripoli (met Barka), Tunis, sints 1881 ond ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1176 woorden
De Zending.

De Zending.

XVII. Na Amerika doorkruist te hebben, ten einde overal de resultaten der zending na te speuren, zoeken wij Afrika op. Dit werelddeel, het derde in grootte, is het laatste in peichaving en ontwikkeling. Voor zooverre het bekend is \r i!*^'' '^^ kleine uitzonderinge ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
971 woorden
De Zending.

De Zending.

XV. John Eliot, in 1604 te Nasing (Engeland) geboren, vertrok in 1631 naar Amerika en werd een jaar later predikant Ie Roxbury (Massachusetts). Door zijnen Indiaanschen knecht Peguot kreeg hij kennis aan de taal der Roodhuiden en in 1646 getuigde hij in de boschhut ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
928 woorden
De Zending.

De Zending.

XI. Na het vasteland van Australië komt het eerst Melanesië aan de beurt der bespreking. Het bestaat uit zes archipels of eilandengroepen, die bewoond worden door de Papuaas (zoo genoemd naar hun sterk gekroesd haar) een zeer wantrouwig volk, waaronder vele mensche ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
984 woorden
De Zending.

De Zending.

IX. Springen wij van het Westen van Azië naar het Oosten over, dan komen wij in China, dat, volgens de nieuwste onderzoekingen 11.115.650 a kilometers groot is en door 361I/2 millioen menschen, d.i. omstreeks het 4e deel van de bewoners der aarde, bewoond is. Dezen ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1278 woorden
Op Ceylon.

Op Ceylon.

I. Waren onze vaderen in hunnen zendingsarbeid op het eiland Amboina niet onvoorspoedig, dat was ook het geval inet het eiland Ceylon, dat tot het jaar 1796 tot de bezittingen der Nederi. Oost-Indische Compagnie in Azië heeft behoord. Ceylon ligt niet ver van de Zu ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1024 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CCXLVII. DOMENICO DELLA CASSA BIANCA. In hetzelfde jaar en in dezelfde maand, waarin Fanino te Ferrara werd gedood, om zijne belijdenis van den Christus, stierf Domenico della Cassa Bianca om dezelfde reden te Placentia op het schavo ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1046 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CCXXXIX. JUAN GONZALES. Juan Gonzales was een beroemd prediker, alomme in het scTioone Andalune bekend. In de Godgeleerdheid, zooals de Roomsche kerk die leerde, overtrof hij zijne tijdgenooten. Dit werd hem echter eene ijdele eere, ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1081 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

ccxxxnix. JUAN DIAS. Juan Dias werd in de stad Enenza (Nieuw-Kastilië) geboren en studeerde daarna te Parijs. Daar was hij den vriend van den lateren kardinaal Malvenda en andere mannen van naam en rang in de Roomsche kerk. Toen bele ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1201 woorden
van 12