GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

20 resultaten
Filteren
van 2
Dr. A. KUYPER.
BIJVOEGSEL

BIJVOEGSEL

III. Handleiding voor de Agenten. BEHOORENDE TOT „De Heraut” van 27 Februari 1887. Gereformeerd Kerkelijk Gongres I Handleiding voor Moderatore ...

27 februari 1887
De Heraut
P. VAN SON
DB. J. WOLTJER.
W. HOVY.
Dr. A. KUYPER
P. VAN SON.
Dr. J. WOLTJER
W. HOVY
Dr. A. KUYPER.
1786 woorden
In de Kerk. Cour.

In de Kerk. Cour.

In de Kerk. Cour. was een aanval op Dr. Kuyper uit de Nieuwe Sprokkelaar overgenomen, die strekken moest om zijn inconsequentie ten toon te stellen, daar hij nu gunstiger, eertijds zeer ongunstig over Datheens Psalmen oordeelde.Hierop is bij ingezonden stuk in de iS? ^/^. Cour. door den aa ...

19 juni 1887
De Heraut
Dr. A. KUYPER.
1029 woorden
Agendum

Agendum

VOOR HET Synodaal Convent der ontkomene Gereformeerde Kerken in Nederland, door den Kerkeraad van Voorthuizen naar Rotterdam sadmgeroepen tegen 28 Juni iS& y.Art. I. Een der afgevaardigden van den Kerkeraad te Voorthuizen opent de vergadering te t ...

3 juli 1887
De Heraut
Dr. A. KUYPER.
Ds. F. LION CACHET.
Dr. F. L. RUTGERS.
Dr. W. GEESINK.
2397 woorden
Ook de afgeloopen

Ook de afgeloopen

Amsterdam, 29 Juni, 1888.Ook de afgeloopen week deed de Reformatie onzer vaderlandsche Gereformeerde kerken weer een aanmerkelijke schrede vooruit, door'het samenkomen vandevoorloopige Synode van een deel dezer kerken te Utrecht.Wel dient erkend, dat deze Synode nog een zeer onvolko ...

1 juli 1888
De Heraut
Dr. A. KUYPER.
DR. F. L. RUTGERS.
1215 woorden
L. S.

L. S.

De Redactie van het dagblad De Standaard, ontwaard hebbende, dat velen in den lande, nu het ontslag van den heer KEÜCöENIUS als Minister van Koloniën door Z. M. den Koning geteekend is, het oogenblik gekomen achten, om hem, bij zijn aftreden onder zoo excepioneele omstandigheden, een blijk van hu ...

23 februari 1890
De Heraut
Dr. A. KUYPER.
A. J. H0OGENBIRK
secretaris.
287 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van verschillende zijden verzoekt men ons, den termijn van inteekening op de premie-exemplaren in boek formaat van deze artikelenreeks, te verlengen, Wü besloten daarom de gelegenheid tot inteekening te bly ven openstellen tot 15 Juli 1910, Ook vroeg men een inteekenbilj ...

12 juni 1910
De Heraut
Dr. A. KUYPER.
„De Heraut”.
202 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van verschillende zijden verzoekt men ons, den termy n van inteekenlng op de premie-exemplaren in boek formaat van deze artikelenreeks, te verlengen. Wij besloten daarom de gelegenheid tot inteekeningte blijven openstellen tot 15 Juli 1910. Ookvroeg men een inteekenbilje ...

19 juni 1910
De Heraut
Dr. A. KUYPER.
„De Heraut”.
200 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van verschillende zijden verzocht men ons, den termijn van inteekening op de premie-exemplaren in boekformaat van deze artikelenreeks, te verlengen. Wij besloten daarom de gelegenheid tot inteekening te blijven openstellen tot 15 Juli 1910. Ook vroeg men een inteekenbilj ...

3 juli 1910
De Heraut
Dr. A. KUYPER.
„De Heraut”.
207 woorden
PRO REGE

PRO REGE

De termijn voor inteekening op een premie-exemplaar van Pro Rege verstreek. Toch bereiken ons nog telkens aanvragen. Met het oog hierop, stellen wij de inteekening, en nu voor het laatst, nogmaals open en wel tot 15 November 1910. Wie nog een premie-exemplaar wenscht, geve zich dus thans onverwij ...

13 november 1910
De Heraut
Dr. A. KUYPER.
De Administratie van „De Heraut”.
220 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van dit premiewerk voor abonné's op „De Heraut" (waarop de inteekening gesloten is) verscheen deell, dat thans aan alle inteekenaren, die 2 kwartaal-betalingen ad ƒ 1.25 per ex. voldeden, is toegezonden.De eerste termijn voor deel II vervalt 31 Maart 1911. Inzendi ...

19 maart 1911
De Heraut
Dr. A. KUYPER.
DE HERAUT
198 woorden
van 2