Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

67 resultaten
Filteren
van 7
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 23

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 23

23 24. D R I E S C H H . The Problem of individuality London 1914. 25. Ook M A R É S meent, dat de wet van het behoud der energie een denknoodzakelijkheid is en het directe bewijs aan het dierenlichaam overbodig (Arch. internat, de Physiol, 1901 I. p. 440). In zijn voordracht „Ueber die Wechselwi ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
655 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 22

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 22

Aanfeekeningen. 1. P L A T O . Theaetetus p. 155 D. A R I S T O T E L E S Metaphysica I 2. 982 6.12. 2. R A D L E. Geschichte der biologischen Theorien Leizig. 2 B d . 1905—1909. D R I E S C H H . Der Vitalismus als Geschichte und als Lehre Leipzig 1905. 3. Men zie voor de kritiek van het oude ma ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
523 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 39

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 39

38 K . C. SCHNEIDER. Tierpsychologischen Praktikum in Dialogform, Leipzig, 1912, p. 227—250. W . VON BUDDENBROOK. A criticism of the tropism theory of J . LOEB, Journal Animal Behavior, 1916, V I , p. 341—366. Gr. H . J. BLEES. Phototropisme et experience chez la daphnie. Arch, de Néerl. de Physi ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
428 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 38

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 38

37 12. H . DRIESCH. Logisehe Studien über Entwicklung. Sitzungsber. Heidelberger Akad. d. Wissensch. 15 M e i 1918, p. 13. E M . E A D L . Geschichte der Biologischen Theorien. Bd. 11 S. 7—8, Leipzig, 1909. 14. De uitdrukking „vision directe" is aan BERGSON ontleend. H i j gebruikt dit voor het i ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
389 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 37

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 37

AAN TEEKENINGEN. 1. C H . S. MJNOT. Moderne Problemen der Biologie. Gustav Fischer, Jena 1913. p. 92. 2. Hierbijdachtik aan OSTWALD, W U N D T , D R I E S C H e.a., die hetcontact met het experiment loslieten en meenden i n de experimenten van anderen voldoende empirische geg ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
359 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 21

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 21

20psychisch gebeuren en ik kan niet nalaten in verband met het „Merkwelt-Gegenwelt" probleem de schoone uitspraak van BERGSON te citeeren: „La conscience d'un être vivant, comme nous avons essayé de le prouver ailleurs, est solidaire de son cerveau dans le sens où un couteau pointu est sol ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
346 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 13

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 13

13 Toch is het zeer wel mogelijk, dat op meerdere plaatsen in het organisme uitzonderingen op deze algemeene regels voorkomen. De beschouwingen toch, die wij hielden, gelden blijkens experimenteel onderzoek voor alle onderzochte organismen, maar het is de vraag of zij ook geldig zijn voor alle or ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
338 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 9

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 9

9staan met naar het bekende werk van B U S S E ) te verwijzen, waar de meest verschillende opvattingen van deze wisselwerking worden uiteengezet in overeenstemming met het aequivalentie-principe der eerste warmtewet. Deze uiteenzettingen gelden natuurlijk evenzeer, indien men de werking de ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
326 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 10

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 10

10 machine is gerealiseerd, bepaald de richting en grootte der energie-omzettingen. Daar de voorstelling onhoudbaar is om de natuurdingen uitsluitend als energievormen op te vatten, zoo zal men noodzakelijkerwijze bij een volledige natuurverklaring iets moeten aannemen, dat het wezen der dingen b ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
326 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 33

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 33

32werpt een helder licht op talrijke verschijnselen van wederkeerige doelmatigheid in planten- en dierenrijk. A l deze onderzoekingen omtrent den doelmatigen samenhang i n de natuur behooren tot het terrein der wetenschap, maar men diene zich dan ook wel bewust te zijn, dat zij geen meerde ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
326 woorden
van 7