Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

67 resultaten
Filteren
van 7
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 42

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 42

...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
1 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 41

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 41

VRIJE UNIVERSITEIT3 0000 00155 1989 ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
5 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 40

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 40

39 K . C. SCHNEIDER. Einführung in die Descendenztheorie, Jena, 1911. 36. J . VON U E X K Ü L L . Biol. Weltanschauung, p. 280. 37. H . BERGSON, I.e.112—114.38. H . DRIESCH. The history and theory of Vitalism, p. 137, London, 1914. J . VON U E X K Ü L L . Biologische Weltanschauung, ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
289 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 39

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 39

38 K . C. SCHNEIDER. Tierpsychologischen Praktikum in Dialogform, Leipzig, 1912, p. 227—250. W . VON BUDDENBROOK. A criticism of the tropism theory of J . LOEB, Journal Animal Behavior, 1916, V I , p. 341—366. Gr. H . J. BLEES. Phototropisme et experience chez la daphnie. Arch, de Néerl. de Physi ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
428 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 38

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 38

37 12. H . DRIESCH. Logisehe Studien über Entwicklung. Sitzungsber. Heidelberger Akad. d. Wissensch. 15 M e i 1918, p. 13. E M . E A D L . Geschichte der Biologischen Theorien. Bd. 11 S. 7—8, Leipzig, 1909. 14. De uitdrukking „vision directe" is aan BERGSON ontleend. H i j gebruikt dit voor het i ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
389 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 37

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 37

AAN TEEKENINGEN. 1. C H . S. MJNOT. Moderne Problemen der Biologie. Gustav Fischer, Jena 1913. p. 92. 2. Hierbijdachtik aan OSTWALD, W U N D T , D R I E S C H e.a., die hetcontact met het experiment loslieten en meenden i n de experimenten van anderen voldoende empirische geg ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
359 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 36

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 36

35 Wilt dan mij Uw vertrouwen schenken, want niets zal ik liever doen dan medewerken tot Uwe vorming en tot Uw persoonlijken wetenschappelijken arbeid. Dit geldt in het bijzonder U studenten in de medische faculteit. Gij zult mij steeds bereid vinden Uwe studie te bevorderen en te veraangenamen. ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
156 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 35

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 35

34 hem te gedenken, die ons beider leermeester was. Onvergetelijk, voor wie onder de bekoring van zijne persoonlijkheid heeft geleefd is P L A C E , onuitwischbaar de indruk, die zijn diepe blik, zijn klassieke geest op ons heeft gemaakt, onuitbluschbaar de vurige liefde, die hij ontstak voor het ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
307 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 34

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 34

33 evenredig aan de hooge roeping onzer Universiteit en de waardigheid der natuurwetenschap te vervullen. HOOGGELEERDEHEERENPROFESSOREN DEZER U N I V E R -SITEIT.Ten zeerste waardeer ik het in Uw kring te worden opgenomen. Gedurende mijn lectoraat hebt Gij allen toch m ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
261 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 33

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 33

32werpt een helder licht op talrijke verschijnselen van wederkeerige doelmatigheid in planten- en dierenrijk. A l deze onderzoekingen omtrent den doelmatigen samenhang i n de natuur behooren tot het terrein der wetenschap, maar men diene zich dan ook wel bewust te zijn, dat zij geen meerde ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
326 woorden
van 7