Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

67 resultaten
Filteren
van 7
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 6

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 6

6de grond moet gezocht worden in de wisselende verhoudingen der dingen. Deze relaties zijn de voorwaarden voor de ontwikkeling der werkzaamheid der krachten. De oorzaak van iets kan dus niet meer worden gedacht als uitsluitend opgaande in de werkzaamheid der dingen, maar deze werkzaamheid ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
323 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 7

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 7

7het begrip energie, en zoo wordt het energetisme reeds door een oppervlakkige beschouwing der psychische verschijnselen weerlegd. Onze energetische beschouwing der levensverschijnselen moet zich dus beperken tot de stoffelijke verschijnselen en wij willen ons voor alles de vraag voorlegge ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
310 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 22

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 22

Aanfeekeningen. 1. P L A T O . Theaetetus p. 155 D. A R I S T O T E L E S Metaphysica I 2. 982 6.12. 2. R A D L E. Geschichte der biologischen Theorien Leizig. 2 B d . 1905—1909. D R I E S C H H . Der Vitalismus als Geschichte und als Lehre Leipzig 1905. 3. Men zie voor de kritiek van het oude ma ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
523 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 8

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 8

8het eigenlijke constantie-principe, dat echter met elk qualitatief energetisme onvereenigbaar is. Het constantie-principe eischt toch, dat alle energiesoorten in wezen één energievorm zijn en wel mechanische energie of in ieder geval zonder rest in dezen eenen energievorm kunnen worden om ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
315 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 23

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 23

23 24. D R I E S C H H . The Problem of individuality London 1914. 25. Ook M A R É S meent, dat de wet van het behoud der energie een denknoodzakelijkheid is en het directe bewijs aan het dierenlichaam overbodig (Arch. internat, de Physiol, 1901 I. p. 440). In zijn voordracht „Ueber die Wechselwi ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
655 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 9

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 9

9staan met naar het bekende werk van B U S S E ) te verwijzen, waar de meest verschillende opvattingen van deze wisselwerking worden uiteengezet in overeenstemming met het aequivalentie-principe der eerste warmtewet. Deze uiteenzettingen gelden natuurlijk evenzeer, indien men de werking de ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
326 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 10

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 10

10 machine is gerealiseerd, bepaald de richting en grootte der energie-omzettingen. Daar de voorstelling onhoudbaar is om de natuurdingen uitsluitend als energievormen op te vatten, zoo zal men noodzakelijkerwijze bij een volledige natuurverklaring iets moeten aannemen, dat het wezen der dingen b ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
326 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 11

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 11

11meend, dat nog een tweede algemeene wet de energieomzetiingen beheerscht. Men kan deze tweede energiewet wel het eenvoudigst als volgt omschrijven ) . Bij elke omzetting van energie neemt men waar, dat een gedeelte der energie in warmte wordt veranderd. Nu is het een eigenschap der warmt ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
310 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 24

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 24

24 45.R U B N E R M . Kraft u Stoff etc. S. 50.46.R U B N E R M . 1. c. S. 85—96.47.T A N G L 1.c.48. B U I J T E N D I J K F. J . J . Over het zuurstofverbruik der koudbloedige dieren in verband met hunne grootte K o n . A k . v. Wetensch. 1909 bl ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
115 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 12

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 12

12 deze noodzakelijkheid werd door ZWAARDEMAKER met klem gewezen, want als „mathematische Deduktion behauptet das Gesetz eine absolute Herrschaft nur in so weit als statistische Betrachtungen über die Bewegungen der kleinsten Teilchen am Platze sind," )Waar dus het experimenteel onderzoek betreff ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
312 woorden
van 7