67 resultaten
Filteren
van 7
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 1

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 1

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen Openbare les gehouden den 12en December 1914 aan deVrije Universiteit te Amsterdam doorF. J. ]. Buytendijk, Lector in de Algemeene Biologie.J. H, Kok ~ 1915 - KampenArts ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
26 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 1

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 1

BIBLIOTHEEK Dr. ABRAHAM KUYPERSTICHTINGOUDE PROBLEMEN IN MODERNE BIOLOGIE. ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
7 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 2

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 2

De energetischeBese├╝ouwingder Levensverschijnselen Openbare les gehouden den 12en December 1914 aan deVrije Universiteit te Amsterdam doorF. J. J. Buytendijk, Lector in de Algemeene Biologie.J. H, Kok - 1915 - KampenArts ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
25 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 2

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 2

OUDE PROBLEMEN IN DE MODERNE BIOLOGIE. ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
6 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 3

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 3

De energetische beschouwing dep levensverschijnselen.Dames en Heeren ! Drang tot wetenschap is de verwondering. ) En verwonderd is de mensch, wanneer hij met ontroering het leven beschouwt, dat hem eiken dag in plant en dier, in schier oneindige weelde van vormen omringt; verwonderd over h ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
243 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 3

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 3

> ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
1 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 4

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 4

4ontstaan zijn uit het denkend beschouwen van de verschijnselen des levens. De biologische feiten behooren dus tot de grondslagen van alle hypothesen, welke op den mensch naar verstand en hart beslag hebben gelegd, welke zijn gedragslijn hebben bepaald, zijn oordeel en zijn waardeering, zo ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
317 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 4

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 4

OUDE PR O Hl.Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, den96nMei1919uitgesprokenDOORDR. F. J. J. B U I T E N D I J K .HAARLEM ERVEN F. BOHN DE 1919. ...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
29 woorden
De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 5

De energetische Beschouwing der Levensverschijnselen - pagina 5

5het begrip kracht, ontleend aan onze directe eenvoudige levenservaring. Energie noemt men in het dagelijksch leven de mate van arbeid, waartoe iets of iemand in staat is. Deze inhoud behoudt het begrip energie ook in het natuurwetenschappelijk en philosofisch spraakgebruik. Zoo definieert ...

12 december 1914
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
310 woorden
Oude problemen in de moderne biologie - pagina 5

Oude problemen in de moderne biologie - pagina 5

...

9 mei 1919
Inaugurele redes
F.J.J. Buytendijk
1 woorden
van 7