GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

654 resultaten
Filteren
van 66
F.L. Rutgers
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 207

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 207

199 »Oosterlingen" (de uit het oosten afkomstige Luthersche kooplieden), openlijk hadden uitgesproken, dat zij tegen de Augsburgsche Confessie niet leerden, heeft Van der Heyden zich beijverd om hen tot herroeping van die verklaring te bewegen, en zich daartoe door den Kerkeraad van Antwerpen, wa ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
468 woorden
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 208

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 208

200 zomer van 1572 het Protestantisme in Holland te voorschijn komt met een Calvinistisch voorkomen en duidelijk uitgedrukt karakter" (blz. 1). Van dit onbetwistbare feit wordt door hem erkend, dat het voor ons vaderland van het hoogste belang was (blz. 27, 46, en vooral 38). Maar juist daarom is ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
479 woorden
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 209

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 209

201 Hierbij zal de Schrijver zelf wel geene beteekenis gehecht hebben aan het in den aanvang der Reformatie gebruikte woord »lutheren", daar dit langen tijd bij velen een algemeenen zin had, gelijk thans het woord »Protestant". Maar dan was er toch wel eenig bewijs noodig geweest voor de hoofdste ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
490 woorden
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 210

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 210

202 van den kansel de artikels der Augsburgsche belijdenis, die van het Avondmaal handelen, voor, met de betuiging, dat hij en de zijnen geen ander gevoelen dan dat hierin ontwikkeld werd voorstonden." Naar hetgeen de Schrijver reeds op blz. 4 herinnerd had, steunt al wat te dien aanzien bekend i ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
497 woorden
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 211

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 211

203 te weten, het teeken den naem latende houden van 't beteekende: ofte dat hij, de woorden nemende naer 't verstandt van de Lutherschen, en sijn gevoelen behoudende, hun in 't hunne wilde dulden: als achtende dat het verschil van sulk een gewicht niet was, dat men sich daer seer aen had te stoo ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
486 woorden
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 212

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 212

204 jarenlang als de echte gegolden heeft); terwijl zij ten overvloede daar nog aan toevoegden: «gelijk die door Melanchton was beleden of verklaard in zijn brief aan den Paltzgraaf". Dezen brief van 1 Nov. 1559 hier over te nemen, is wel onnoodig; daar toch zeer bekend is, dat Melanchthon in zij ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
477 woorden
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 213

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 213

205 eenige overeenkomst met het latere Libertijnsche. En voorts werd het destijds nog niet gekenmerkt door leerstellige afwijking: de quaestiën, die erbij betrokken waren, lagen nog uitsluitend op het gebied van de politiek en van het kerkrecht. In de politiek gold het de wijze, waarop hulp bij D ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
461 woorden
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 214

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 214

206 destijds ook de twee naar Emden uitgeweken Amsterdamsche predikanten Jan Arendsz en Peter Gabriel deelden, heeft zich daarna nog eenmaal geopenbaard in 1571, toen »de Hollanders" te Emden bezwaar maakten, om tot het samenkomen van eene Nederlandsche Synode mede te werken. Maar ook toen lag he ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
509 woorden
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 215

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 215

207 rekkelijken" (biz. 36). Indien dit zoo was, zou de zeer »preciese" Van der Heyden zeker niet gesteld hebben, dat Christus door Arendsz en Gabriel »suyver inde leere gepredict wert"; en indien het verschilpunt in de leer gelegen had, zouden mannen, als die beide, wel niet uit toegefelijkheid z ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
468 woorden
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 216

Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend - pagina 216

208 Datheen of Moded is kunnen vloeien, begrijpen wij niet wel." Maar dit komt dan weer door zijne onjuiste voorstelling van de »preciesen." Inderdaad is dat geheele »Apologeticon" goed Gereformeerd. Maar omdat het bestemd was om hulp te vragen van Duitschland, waar voor Protestanten uitsluitend ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
482 woorden
van 66