GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

14 resultaten
Filteren
van 2
H. BOUWMAN
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons: Het laatste bericht vóór de feestweek.Het blijkt wel dat velen tot het laatste oogenblik wachten. Dat maakt het de regelingscommissie niet gemakkelijk. Het komt er wel óp een tiental meer of minder niet aan, maat er moet toch eenig overzicht wezen.Men vrage ...

17 oktober 1920
De Heraut
H. BOUWMAN
Secretaris.
J. A. G. DB WAAL
475 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Deputaten voor de Correspondentie met de Hooge Overheid brengen ter. kennis van de kerken, dat de kerkeraad. van Werkendam A bij adres aan de Koningin heefc te kennen gegeven dat de kerk van'Werkendam B het Kerkverband heeft verbroken, en dat dientengevolge de onderscheiding tusschen de Gereforme ...

22 augustus 1920
De Heraut
H. BOUWMAN
secr.
Op last dser Synode
S. GROENEVELD
2 de scriba.
2747 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis Zwolle heeft in hare vergadering, gehouden 6 Mei 1920, den Eerw. heer H. A. Wiersinga, praeparatoir onderzocht en met algemeene stemmen beroepbaar verklaard in de Geref. Kerken.Namens de classis, H. H. SCHOEMAKER, scriba.De Kerkeraad der Geref. Kerk van Zwolle deel ...

16 mei 1920
De Heraut
H. H. SCHOEMAKER
Ds. H. A. MUNNIKJR. Terpelkwijkpark 10
B. DIJKSTRA.
H. BOUWMAN
Mr. A. J
L. VAN BEECK CALKOEN.
C. A. V. MoNsjou
Valkenboschplein 19
Den Haag.
1508 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Vrije Universiteit. Men sch'ijft ons: En der belangrijkste vraagstukkfn, of wil men problemen, is wel de erkenning van het be-'chikkingsrecht door de volken geëischt.Men wil gcêgeerd worden en op een wijze g en door person n, die door de natie zelf wo ...

4 januari 1920
De Heraut
De Geref. Kerk van Kralingscheveer.
De Geref. Kerk van Laren
De Geref. Kerk van Zandvoort.
De Geref. Kerk van Zwartebroek. .
De Geref. Kerk van Smilde.
De Geref. Kerk van Nes.
De Geref. Kerk van Wierum.
H. BOUWMAN
764 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Het blijft een genot om den vooruitgang te constateeren van de Vrije Universiteit.Vooruitgang in het land, maar obk in het buitenland. Afrika vooral toont eene belangstelling die de verwachting overtreft.Zo ...

27 juli 1919
De Heraut
H. BOUWMAN
F. ZANTINGE.
857 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Van de inkomsten der° Vereeniging voor Hooger Onderwijs maken de collecten een belangrijk deel uit; ook de schenkingen zijn niet zonder beteekenis.Met voorbeeldige trouw houden zich de Kerken aan de overeenkomst i ...

22 juni 1919
De Heraut
H. BOUWMAN
J. J. KOOPMANS
1057 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: De voorjaarssamenkomst van het Provinciaal Comité te Groningen was goed bezocht, was leerzaam voor de bezoekers en voordeelig voor de vereeniging voor Hooger Onderwijs.De voorzitter, de heer L. de Vries Hzn., ging ...

4 mei 1919
De Heraut
H. DEKKER.
H. BOUWMAN
896 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Aan de Kerkeraden van de Gereformeerde Kerken in Nederland.Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders, Wij beleven ernstige dagen, Wij beleven ernstige dagen.Door Gods bewarende hand over ons land is in de maand November de revolutie afgewend. Door de vastberadenheid en wijshe ...

13 april 1919
De Heraut
H. BAVINCK
H. COLIJN
H. BOUWMAN
H. J. DUITS WESSELING
J. DER BOEFT
W. H. L. KUYK
Ds
M. M. HORJUS
A. SINNEMA SZN.
E. SCHOUTEN
W. J. KAMERLING
1024 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: De propaganda voor de V. U. gaat voort. Rustig maar gestadig arbeiden is de weg ons te komen tot een inkomen van f 150.000 jaarlijks voor deze vereeniging.En minder kan het niet.Maar het is mogelijk. ...

23 maart 1919
De Heraut
H. BOUWMAN
J. A. HARDEMAN
G. VERRIJ
864 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Werd in een vorig nummer melding gemaakt van den goeden vooruitgang der inkomsten van de. Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Ger. grondslag, het is verblijdend te kunnen melden, dat ook buiten de organisatie om, nog an ...

9 maart 1919
De Heraut
H. BOUWMAN
Ds. A. THIELEN
h. t.
725 woorden
van 2