Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

229 resultaten
Filteren
van 23
Modernisme en Orthodoxie - pagina 11

Modernisme en Orthodoxie - pagina 11

9 Fransche Akademie uitsprak: zij opent telkens eene deur, doch voert dan niet tot het licht, maar tot een anderen, langen, donkeren gang, aan welks einde weer eene deur zich bevindt, en zoo gaat het eindeloos voort. Voor eene afgeronde wereldbeschouwing, die enkel op wetenschappelijke gegevens b ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
314 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 12

Modernisme en Orthodoxie - pagina 12

m toch onbekend zijn O- Evenzoo ligt de oorsprong en herkomst def. oudste bewoners van Europa in het duister; maar wel mag op grond van de studie, aan hunne fossiele overblijfselen in grotten, veenlagen en aanslibbingen gewijd, geacht worden vast te staan, dat zij menschen waren van gelijke beweg ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
336 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 33

Modernisme en Orthodoxie - pagina 33

31 dreven naar de noodlottige scheiding tusschen wereld en kerk, tusschen wetenschap en geloof, tusschen wetenschappelijke en kerkelijke theologie. Alles een gevolg daarvan, dat het symbolisme, aan het pantheïsme verwant, den godsdienst met de kunst, de religieuze voorstellingen met de aesthetisc ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
305 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 13

Modernisme en Orthodoxie - pagina 13

ïi geschiktheid v^n sommige stammen en rassen, om tot het cultuurstandpunt te worden opgeheven, vindt van deskundige zijde hoe langer hoe sterker tegenspraak ^). Neemt bij al het gezegde nu nog in aanmerking, dat de wetenschap in onze eeuw niet, als in de Middeleeuwen, binnen de muren der klooste ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
309 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 25

Modernisme en Orthodoxie - pagina 25

23 sche wereldbeeld ons voor oogen houden, zijn de modernen, voorzoover zij den godsdienst op prijs stellen en handhaven willen, evenzeer tot verdediging geroepen als wij. In de oogen van deze radicale vooruitstrevers zijn zij niet minder achterlijk en bekrompen, en bovendien nog halfslachtiger e ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
320 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 14

Modernisme en Orthodoxie - pagina 14

12 En omdat wij gelooven, dat Hij het is, die ook in deze eeuw door Zijne almachtige en alomtegenwoordige kracht alle dingen onderhoudt en regeert, daarom aanvaarden wij dankbaar en hoopvol de wereld, die Hij door de wetenschap ons kennen doet en in wier midden Hij ons eene plaats heeft gegeven. ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
305 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 34

Modernisme en Orthodoxie - pagina 34

32in de eerste eeuwen der Christelijke kerk zoo gemakkelijk aan wonderen geloofde, omdat men toen van natuur, van natuurkrachten en natuurwetten geen verstand had. Want ook toen droeg men kennis van den gewonen loop der natuur, van ordinantiën, waaraan alle schepselen gebonden waren, van d ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
335 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 15

Modernisme en Orthodoxie - pagina 15

13 psychiatrie, criminologie enz., binnen de grenzen, waarin dit mogelijk is, wordt aangewend. Want wij zijn kinderen van dezen tijd, en nemen dankbaar elke goede gave aan, welke de Vader der lichten in deze eeuw ons schenkt. Maar wanneer wij zoo met beide voeten in dezen tijd positie nemen, word ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
308 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 31

Modernisme en Orthodoxie - pagina 31

29aard is en een veel rijker en dieper zin heeft, dan het woord monotheïsme uitdrukt, wordt buiten den kring der bijzondere openbaring tevergeefs gezocht. Daar ligt aan het godsdienstig leven altijd een zeker dualisme ten grondslag, hetzij het zich voordoe als splitsing der Godheid in vele ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
326 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 9

Modernisme en Orthodoxie - pagina 9

f van ons verwijderd. Zulke getallen zetten alle verbeelding stil ett onttrekken zich aan alle berekening; ja de ruimte, die naar de tegenwoordig meest aangenomene hypothese overal met aether gevuld is, kan niet begrensd en evenmin als onbegrensd gedacht worden, want wat uit eindige dealen saamge ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
327 woorden
van 23