GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

6 resultaten
Filteren
H. HANGELBROEK
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons uit Friesland: Laat men toch voortvaren met de persoonlijke propaganda. Spreken is goed, maar handelen is beter. Op tal van plaatsen in Friesland (Zuidelijk deel) heeft men een goede propaganda gedreven en met veel succes. Zal d ...

29 september 1918
De Heraut
H. HANGELBROEK
.
1130 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De kerkeraad der Geref. Kerk te Wirdum (Fr.) deelt bij dezen aan belanghebbenden mêe, dat geen collectanten, voor welk doel ook, in de gemeente zullen worden toegelaten, dan na daarvoor verkregen toestemming. Men heeft zich hiertoe minstens vier weken te voren te wenden tot den raad dezer Kerk. ...

14 juni 1914
De Heraut
H. HANGELBROEK
CHR. WARNER
G. VAN DETH AZN
R. E. VAN ARKEL
C. F. W. RIETVELD
J. C. DE MOOR
A. L. RUYS
Ds. A. C. HEIJ
1246 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Afgevaardigden en rapporteurs die om onbekende reden geen agendum der Generale Synode ontvingen, worden beleefd verzocht daarvan kennis te geven aan den sciiba der Gereformeerde ketk te Zwolle.Gisteren was voor de jeugdige Kerk van Venlo wederom een gewichtige dag aangebroken. llen waren o ...

13 augustus 1911
De Heraut
G.J. KOERSELMAN
J. JOH. WIELENGA
H. HANGELBROEK
1213 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met dank aan den Heere kan ondergeteekende mededeelen, dat bij hem beticht is ingekomen van een legaat van wijlen Mevr, M. G. Dros, weduwe van den heer K. J. Hoogeveen, overleden te Utrecht, aan de Generale Kas der Geref. Kerken, tot steun der verzorging van emeritipredikanten, pred.s weduwen en ...

1 augustus 1909
De Heraut
W. B. RENKEMA
H. HANGELBROEK
1896 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Rectificatie.Rectificatie.Op den zendingsdag te Haarlem, te houden op lo October, zal, wegens verhindering, 7iiet de zendeling leeraar W. Pos, maar Ds. Dijkstra van Smilde optreden.Namens de Classis: ^ H. HANGELBROEK, Scriba. Vijfhuizen, 24 Sept. 1900. ...

30 september 1900
De Heraut
H. HANGELBROEK
2144 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

OVERTOOM (Amst.), 16 Sept. Na hedenmorgen door Ds. H. Buurman van Amstelveen in zijn ambt bevestigd te zijn met de woorden van Spreuken 13 : 17b., hield Ds. G. Wisse Jr., des avonds zijne intreepredicatie naar aanleiding van I Cor. i : 23 en 24.Tevens zegt de kerkeraad van Overtoom alle br ...

23 september 1900
De Heraut
G. S. BAKHUIJZEN
H. HANGELBROEK
M. NOORDTZIJ.
L. v. D. VALK.
A. H. v. MINNEN.
K. K. TROOST.
T. KRAMER.
1779 woorden