GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

375 resultaten
Filteren
van 38
J. Woltjer
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 73

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 73

67 uitnemendste, meest belovende studenten, die, vóór zij nog hunne studiën hadden voltooid, werden afgeroepen. Maar ook hij ging niet heen, zonder bereid te zijn. Het is zoo treffend te zien, hoe Gods genade bewerkt, dat een jonge man, vol werkkracht en werklust, met groote gaven versierd, wien ...

Rectorale redes
J. Woltjer
286 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 74

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 74

68 Weet dat ook op het terrein der wetenschap geldt het Woord van onzen Heiland: „Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijne gerechtigheid en alle andere dingen zullen U toegeworpen worden". Hebt gij het leven lief, bedenkt dat het eeuwige leven is, te kennen den eenigen waarachtigen God en Jezus C ...

Rectorale redes
J. Woltjer
296 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 75

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 75

leven. Bij gelegenheid van de verjaring van Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin, viel aan Dr. Geesink de hooge onderscheiding ten deel, dat hij benoemd werd tot Ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, eene eer, waarvoor hij zich dankbaar betoonde; hij behoort gelukkig niet tot die ...

Rectorale redes
J. Woltjer
190 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 76

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 76

AANTEEKENINGEN. 1) Vgl. Dr. H. STEINTHAL. Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. Berlin 1863; 2de druk 1891. 2) WILHELM W U N D T . Völkerpsychologie. Erster Band; zwei Theile (met register). Leipzig, Engelmann, 1900. Tweede druk 1904. Van de zijde der taalwetenschap maakt ...

Rectorale redes
J. Woltjer
228 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 77

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 77

7ï *) Vgl- Steinthal a. w. passim. Rededeel is iiêgos rov Xóyov. Voor het afzonderlijke woord gebruikten de Grieken ook cpcovrj en lé^n; maar het eerste noemde het woord alleen als klank en ^.ff'? beteekende alles ivat gezegd werd met of zonder zin, en uitdrukking, spreekwijze, zoovel als woord. ...

Rectorale redes
J. Woltjer
117 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 78

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 78

72 in jüngeren griechischen und lateinisclien Handschriften die gewöhnliche ist, dass namlich Artikel, kleine Praepositionen und Partikeln mit dem folgenden Hauptwort verbunden sind" en KENYON. The palaeography of Greek papyri. Oxford, 1899, biz. 26: »In literary papyri the separation of words is ...

Rectorale redes
J. Woltjer
123 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 79

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 79

73 »Cogitare a cogendo dictum; mens plura in unum cogit, unde eligere possit", die in zake woordafleiding niet meer gezag heeft, dan zijne tijdgenooten, dat wil zeggen geen gezag. Cogüare beteekent secum agere, bij of met zich zelven behandelen, overleggen. Vgl. Walde, Lat. etym. Wörterbuch. ^'') ...

Rectorale redes
J. Woltjer
350 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 80

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 80

74 ^2) Principes de Linguistique psychologique blz. 55 en vlgg. '•') Dr. L. Bouman. Onderzoekingen over vrije woordassociatie. Verhandelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen. Amsterdam, Muller, 1905, blz. 17. 2') Grundriss, blz. 353. 2^) Grundriss, blz. 251, 395 vlgg. ^^) Wundt, die Sprache I ...

Rectorale redes
J. Woltjer
354 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 81

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 81

75 kenen ahidk. Intusschen wordt op vele plaatsen bij latere schrijvers, zooals Co bet aantoont, y.g/jyvov ook voor d^Tj-dk gebruikt; maar die . . schrijvers, waaronder ook Theocritus, zijn voor hem „indocti Grae« culi" en „haec omnia vitiose et contra Aristarchi sententiam dicta sunt". Aristarch ...

Rectorale redes
J. Woltjer
351 woorden
Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 83

Het woord, zijn oorsprong en zijne uitlegging - pagina 83

eI wI r:BIBLIOTHEEK VRIJE L'M? ...

Rectorale redes
J. Woltjer
6 woorden
van 38