GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

INTER NOS, PAPE - de Afscheiding - JANSSEN. XII. (Slot.) Vergeten heldenmoed. „Te Veen", aldus Pape (3 Maart '36), „neemt de scheiding niet toe.„Van Rhee heeft in stilte, des nachts om tw ...

15 maart 1940
De Reformatie
J. H. DE JONG.
K. B.
2015 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

INTER NOS. PAPE - de Afscheiding - JANSSEN. XI. Afnemend c r e d i e l.„Heusden, 31 Dec. 1835.„In de godsdienstige toestand dezer streken is weinig of geene verandering voorgevallen. — „T ...

8 maart 1940
De Reformatie
K. B.
1806 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

INTER NOS'. PAPE - de Afscheiding - JANSSEN. X. Met of zonder Gezankboeken, Militie •'ImêSS' ^s noodig!—? —Evenals Brummelkamp zijn Meerburg en Van Bhee afgezet zonder eenige voorafgaande schorsing, „een zeldzaam voorbee ...

1 maart 1940
De Reformatie
K. B.
1816 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

INTER NOS. PAPE - de Afscbeidlng - JANSSEN. IX. Afgezet.Hel wordt 7 October 1835 voor het Provinciaal Kerkbestuur te 's Hertogenbosch vergadert. De beklaagden zijn niet geciteerd. Pape schrijft 12 Oct.: „Ik had ge ...

23 februari 1940
De Reformatie
K. B.
1752 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

INTER NOS. PAPE - de Afscheiding - JANSSEN. VIII. Eeredienst, Justitie en N. H. Kerk zwaaien samen den axt.Tot in den zomer van 1835 scliijnt Scholte vrij ongehinderd te hebben kunnen preeken, n ...

16 februari 1940
De Reformatie
K. B.
1742 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

INTER NOS. PAP£ - de Afscbeidlng - JANSSEN.vn. Om de Synode van 1618 en 1619. Hel Classicaal Bestuur van Heusden heeft niet lang kunnen rusten op de lauweren, behaald in den strijd legen Scholte.Te Almkerki), waar ...

9 februari 1940
De Reformatie
K. B.
1855 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

INTER NOS. PAPË - de AfscheldlnD - JANSSEN. VI. De strij d geslaakt. — Boekjes.Het Koninklijk Besluit, waardoor Scholte genoopt wordt de pastorie te ontruimen, heeft groote gevolgen. Het wordt nu Scholte's volgelingen du ...

2 februari 1940
De Reformatie
K. B.
1932 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

INTER NOS, PAPE ' öe AfscheiülnB - JANSSEN. V. Moet Scholle nog procedeeren na K o n i n k 1 ij k Besluit? het Den 26en Februari 1835 schrijft Pape: „Scholte is volgens geruchte" — „geheel - vrijgesproken, volgens andere ...

19 januari 1940
De Reformatie
K. B.
2057 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

INTER NOS, PAPE - fle AfscheidinB - JANSSEN. IV. „Pussilanime" (uiterst kleinmoedige) kerkbestuurders strijden om de Gendersche goederen.De aanspraken van het Classikaal bestuur op de goederen zijn in Nov. en Dec. '34, ...

12 januari 1940
De Reformatie
K. B.
2264 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

INTER NOS. PAPE - de Afscheiding - JANSSEN. III. Nieuwjaarsbrieven 1835. Over de goederen van de kerk te Genderen ca. is een uitgebreide correspondentie gewisseld ...

5 januari 1940
De Reformatie
C. W. PAPE.”
K. B.
2093 woorden
van 2