Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

226 resultaten
Filteren
van 23
Vooralsnog zonder titel - pagina 6

Vooralsnog zonder titel - pagina 6

InhoudProf. dr. Taede Sminia, Rector Magnificus Woord vooraf7Mare Wingens 120 jaar vu-studenten9SUBCULTURENBerber Brouwer Tussen groepsdier en vrije vogel. Over het meisje dat niet wilde kiezen 15 [WERK]Berber Brouwer De koerier 52DE VU ALS ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
140 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 7

Vooralsnog zonder titel - pagina 7

Prof. dr.Taede Sminia, Rector Magnificus Woord vooraf Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Vrije Universiteit in 1980 is een fotoboek uitgebracht over honderd jaar studentenleven aan de v u . Dit boek geeft in woord en beeld een indruk van wat zich 100 jaar lang in en rond de v u heeft afgesp ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
340 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 8

Vooralsnog zonder titel - pagina 8

VOORALSNOG ZONDERTITELlen nu de vette jaren voor universiteit en student zijn aangebroken? Als het aan de v u ligt wel! Het thema van het lustrumjaar 2 0 0 0 luidt: 'Het leven is bitter, het leven is best'. De vu zet de komende jaren in op best. Er zal veel worden geïnvesteerd in st ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
341 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 9

Vooralsnog zonder titel - pagina 9

Mare Wingens 120 jaar vu-studentenvu-studenten. Ze zijn er al 1 2 0 jaar. In het studiejaar 1 9 9 8 - 1 9 9 9 stonden er 13.333 studenten aan de Vrije Universiteit ingeschreven. 1 Sinds de stichting van de vu in 1880 hebben hier inmiddels zo'n 9 0 . 0 0 0 studenten een opleiding gevolgd. O ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
310 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 10

Vooralsnog zonder titel - pagina 10

VOORALSNOG ZONDERTITELreligieuze achtergrond en wortelden grotendeels in overeenkomstige sociale milieus: Kuypers 'kleine luyden'. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vrijwel alle studenten lid werden van dezelfde vereniging: het vu-studentencorps met de officiële naam Nil Despera ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
362 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 11

Vooralsnog zonder titel - pagina 11

I 2 O JAARVU-STUDENTENDie studenten kozen bovendien in toenemende mate voor de v u zonder al te veel acht te slaan op haar religieuze karakter. Daarnaast begon de eertijds zo gevreesde secularisering inmiddels onafwendbaar toe te slaan binnen de gelederen van het docentencorps en be ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
339 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 12

Vooralsnog zonder titel - pagina 12

VOORALSNOG ZONDERTITELhun levensomstandigheden (inkomen, huisvesting) te verbeteren en hechtten aan maatschappelijke betrokkenheid. 15 Om hun doelen te bereiken streefden deze studenten naar democratisering van de universitaire bestuursstructuur, die zich tot dan toe nauwelijks aan ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
349 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 13

Vooralsnog zonder titel - pagina 13

I 2 O JAARVU-STUDENTENoverheid zocht echter al sinds de jaren '60 naar mogelijkheden o m de snel en onevenwichtig gegroeide universiteiten te stroomlijnen. 2 1 Met het inperken van de financiering konden reorganisaties worden a f g e d w o n g e n . Veel van de maatregelen betroffen ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
413 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 1

Vooralsnog zonder titel - pagina 1

...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
1 woorden
Vooralsnog zonder titel - pagina 2

Vooralsnog zonder titel - pagina 2

Vooralsnog zonder titel ...

1 januari 2000
Historische Reeks
Marc Wingens
3 woorden
van 23