GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

5 resultaten
Filteren
W. HOVY.
Ik hoop niet te vergeefs

Ik hoop niet te vergeefs

Hooggeachte Redactie, Ik hoop niet te vergeefs een beroep op Uwe gastvrijheid te doen, wanneer ik U beleefd verzoek aan onderstaande regelen in Uwe kolommen een plaatsje te geven. Vooraf ga de verzekering, dat mijn eenige doel is, niet om te twisten om gelijk te hebben, maar alleen om een ...

De Heraut
W. HOVY.
1181 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkhela van de Redactie^Mijnheer de Redacteur, Wanneer ik U om opname kom vragen van onderstaand stukje, heeft dit alleen zijn grond in de hoop, dat ik er misschien eenig nut mee kan doen. Het heefc echter een deel van zijn belang verloren, omdat de Heraut-ltie' ...

De Heraut
W. HOVY.
1392 woorden
Repliek.

Repliek.

Aan onzen wensch, d^t de heeren Hovy en Van Beeck Calkoen niet in hun stilzwijgen volharden zouden, is nu reeds door den heer Hovy voldaan.Hij zond ons dit schrijven: Geachte Redactie !Het heeft u goed gedacht in de Heraut van Zondag i dezer een artikel te wijden, niet alleen ...

De Heraut
W. HOVY.
1508 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

De ondergeteekende brengt ter kennisse van de kerken in de classe Arnhem ca., dat de collecte voor de proceskosten, over het 2de kwartaal (Jan.—Maart) zal gehouden worden op Zondag 21 Febr. en noodigt alle kerken dezer classe dringend uit, deze, zoo mogelijk, op dienzelfden bondag te doen plaats ...

De Heraut
H. J. HAZELHOFF
K. FERNHOUT
Ds. P. J. W. KLAARHAMER.
W. HOVY.
A. W. VAN BEECK CALKOEN.
J. H. FERINGA
A. C. VAN DRIMMELEN
J. J. WESTERBEEK VAN EERTKN Elz.
1189 woorden
BIJVOEGSEL

BIJVOEGSEL

III. Handleiding voor de Agenten. BEHOORENDE TOT „De Heraut” van 27 Februari 1887. Gereformeerd Kerkelijk Gongres I Handleiding voor Moderatore ...

De Heraut
P. VAN SON
DB. J. WOLTJER.
W. HOVY.
Dr. A. KUYPER
P. VAN SON.
Dr. J. WOLTJER
W. HOVY
Dr. A. KUYPER.
P. VAN SON
Dr. J. WOLTJER
1786 woorden