GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

4.191 resultaten
Filteren
van 420
onder red. van prof. dr. L. Bouman
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 99

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 99

9i artsen zou licht aanleiding hebben kunnen zijn tot een zeker separatisme, dat in deze nationale actie moest worden vermeden Prof Sizoo merkt op dat het Orgaan noodzakelijke verbetering behoeft Te overwegen ware voorts het instellen van een studentenlidmaatschap, om reeds de studeerende jeugd i ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
457 woorden
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 100

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 100

92 Zoo bezien zijn dus geneeskunde en wetenschap niet identiek. Wel krijgt deze laatste op den duur in de geneeskunde een l e i d e n d e functie, maar dan toch ook weer zoo, dat het d i e n e n d element daarin sterk op den voorgrond treedt. I'mmers, de behoefte aan een doeltreffende behandeling ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
450 woorden
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 101

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 101

93 Van deze laatste zullen wij dus voor de verdere ontwikkeling van onze gedachten hebben uit te gaan En daarbij stellen we ons op de basis van de athropologie van de Wijsbegeerte der Wetsidee, omdat dit het eenige systeem is, dat radicaal breekt met de synthese tusschen het Christelijk denken en ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
433 woorden
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 102

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 102

94 heeft welkom geheeten, brengt hij het referaat in bespreking. Dr Balhuizen heeft met genoegen geluisterd naar de uiteenzettingen van den spreker. Echter werd hem niet duidelijk, welke de plaats der ziel is. Is deze in de structuren vervlochten, dan is de vraag : hoe gaat het met den dood? Komt ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
444 woorden
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 103

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 103

95 die niet onmiddellijk in verband kunnen worden gebracht met de Aktstructuur. Wij moeten dan ook zoeken, waar de storing primair aangrijpt. Daar moet ook de therapie ingrijpen. Wij zijn aan de structuren gebonden. Is de structuur, waarin de ziekte zich manifesteert, niet aangrijpbaar, dan kan m ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
439 woorden
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 104

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 104

96 gegenstandsrelatie slechts binnen de concrete denkacte optreden die m alle aspecten der werkelijkheid gelijkelijk fungeert en w a a r m al deze aspecten door den universeelen band van den kosmischen tijd met elkander onlosmakelijk samenhangen D e Voorzitter dankt Prof Dooyeweerd voor zijn n a ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
352 woorden
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 105

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 105

97 pathologie komen, die niet alleen of hoofdzakelijk berust op gegevens, die in het dierexperiment zijn vastgesteld. Nadat de Voorzitter den inleider hartelijk heeft gedankt voor zijn belangwekkende voordracht, sluit Dr Schoep deze vergadering met dankzegging. De Secretaris, J. H. L A N D W E H ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
49 woorden
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 106

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 106

m ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
1 woorden
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 107

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 107

IN MEMORIAM P. C. VAN DE VELDE. M e t P . C. van de Velde, geneesheer-directeur van ,,Bethesda" te Hoogeveen, is een krachtige persoonlijkheid van ons heengegaan. O n z e gemeenschap verloor in l ^ m een man van karakter, w a a r o p wij trotsch konden zijn, iemand, die wij ook in dezen na-oorlog ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
239 woorden
1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 108

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 108

100 hospitaal te Den Helder, vanwaar hij twee jaar later naar de tropen vertrok. In 1929 teruggekeerd werd hij wederom verbonden aan het Marine-hospitaal te Den Helder, waar hij na een jaar detacheering op de afdeeling voor inwendige ziekten van „Eudokia" te Rotterdam, tot leider in zijn vroegere ...

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
dr. H.R. Woltjer
426 woorden
van 420