GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1887-04-10
CHRISTELIJKE KERK,

CHRISTELIJKE KERK,

Als deugdelijk en blijvend boekgeschenk, vooral ook voor jeugdige en aanstaande LID­ MATEN der Christelijke Kerk, verdient ongetwijfeld aanbeveling: De Sde herziene en vermeerderde druk van deGESCHIEDENISDERCHRISTELIJKE KERK, DOOR F. VAN KOOY.Dit werk bev ...

De Heraut
55 woorden
„DE LOFSTEM.”

„DE LOFSTEM.”

Is verschenen de 4de drak van: „DELOFSTEM, - en 3-stenuuis Zan^bnndeltje voor ChristScholen en Huisgezinnen, doorJ. C. DB PÜY, Hoofdonderwijzer te Sexbierum.PRIJS f 0.35.»NIJMEGEN. P. J. MILBORN. ...

De Heraut
30 woorden
A. VAN VEELO,

A. VAN VEELO,

HeiliegiiiTaiiileBeforMiieder Geref. Kerk teKIiindert, DOORA. VAN VEELO, V. D. M. te Klundert.Prijs 30 Cents.Het Godslam geslacht.ertig) Lijdenspreeken door A. VAN VEELO, V. D. M. te Klundert. Prijs ingen. ƒ 3.—, geb. in stempelband ƒ 3.60.V ...

De Heraut
63 woorden
De Administratie van „De Heraut”

De Administratie van „De Heraut”

De Administratie van „de Heraut" verzoekt beleefdelgk aan die geabonneerden, welke dit blad direct (dus buiten tusschenkomst van boekhandelaren of Postadministratiën) van haar ontvangen, haar de verschuldigde abonnementsgelden, zijnde f 1.20, per Postwissel vóór den 15 April e.k. te willen toezen ...

De Heraut
70 woorden
Vrij Universiteit.

Vrij Universiteit.

Vrije Universiteit.ƒGod is ons genegen • Onze God geeft zegen.Rijmps. 67 : 3.Schreef ik onlangs over Arasterdam, laat mij nu eens iets over een zeer klein plaatsje mógen mededeelen.Een md der Commissie tot vermeerdering der Inkomsten is nu eenmaal iemand, die de ...

De Heraut
1182 woorden
Kerkelijk Handboekje,

Kerkelijk Handboekje,

Kerkelijk Handboekje, zijnde een uittreksel van de voornaamste acten der Nationale en Prov. Synoden, alsmede dePOST-AOTAvan de Synode te Dordrecht in 1618 en 1619.Ten dienste van Predikanten en Kerkeraden.340 bladz. Prijs ƒ 1.35.Uitgave van ZALSMAN te Ka? ...

De Heraut
36 woorden
Voor eenigen tijd verklaarde schrijver

Voor eenigen tijd verklaarde schrijver

Voor eenigen tijd verklaarde schrijver dezes, na kennis te hebben genomen van het vonnis der kerkelijke besturen, waarbij 75 Opzieners en Armverzorgers te Amsterdam ontzet wierden uit hun ambten, hiervan dit: En dit alles, deze opeenhooping van reclitsverkrachting, machtsoverschrijding en ...

De Heraut
396 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Dnitscllland. Kiesrecht der Gemeenteleden. De Gereformeerde bond en de leer der verkiezing.De kerkelijke besturen van de Evangelische kerk van Duitschland, vooral in Pruisen, meenden een daad van grootmoedigheid te verrichten, teen zij den gemeenten de vrijheid gaven hare eigene leeraars t ...

De Heraut
WINCKEL.
1684 woorden
De Volksherk.

De Volksherk.

Het feit, dat het derikbeeld van een Volkskerk in strijd is met de belijdenis „(f^r eetiwi^e Verkiezing", staat dus boven bedenking vast, en reeds te dezer oorzake kan een Volkskerk nooit passen in een Gereformeerde Belijdenis, die het „hart der kerk", d. i. het „cor ecclesiae' juist in de vrijma ...

De Heraut
KUYPER.
1212 woorden
Inwending Zending.

Inwending Zending.

Aan het volgende zij hier nog bijtijds een plaatsje vergund; we voegen er bij, dat, mochten de omstandigheden een anderen tijd gewenscht maken, dit niet ter zake afdoet. Gebedsvereeniging tot heiliging; van den Rustdag. De ten vorigen jare ook hier te lande v ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
794 woorden
van 3