GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
De Heraut
Reguliere Editie
1888-01-22
In de Vleeschwording

In de Vleeschwording

In de Vleeschwording des Woords, die onlangs het licht zag, bracht Dr. Kuyper in een breede voorrede het droeve feit te berde, dat Dr. Böhl in zijn Dogmaiik had kunnen en durven schrijven: Christus is evenals onzer één onder de toerekening van Adams schuld geboren.Tegen deze critiek is Dr. ...

De Heraut
KUYPER.
409 woorden
Officieele Berichten uit de Ned. Geref. Kerken.

Officieele Berichten uit de Ned. Geref. Kerken.

Diaconaal congres. Donderdag en Vrijdag den 2den en jden Februari zal, zoo de Heere wil, het Diaconaal congres gehouden worden te Utrecht, in het »Gebouw voor kunsten en wetenschappen''. Donderdagavond, te 6 ure, aanvang der vergadering.Vrijdagmorgen, te 10 ...

De Heraut
W
VAN DEN BERGH.
H. HOEKSTRA
N. A. DE GAAY FORTMAN.
F. ALGERA
praeses.
P. WESSELIUS
scriba.
242 woorden
Niet onbelangrijk is

Niet onbelangrijk is

Niet onbelangrijk is de opmerking van N. J. E. in De Roeper, naar aanleiding van het geschil dat over den ketterdoop rees.De doop, zoo zegt hij zeer terecht, is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Nu was ook Ismaël besneden, en wierd voorts besneden elk Arabier. Zoo zou dus naar uw vo ...

De Heraut
792 woorden
Opgave van Gereformeerde kerken.

Opgave van Gereformeerde kerken.

waarin teiigevolfe van het conflict van 18S6 de reformatte in de kerhregeerin^ g'^lieel ot gedeeltelijk tot stand kwam. Daar de heer Van Alphen in zijn Kerkelijk Handboek wel een loflijke poging heeft gewaagd, om ook te doen uitkomen welke kerken reeds met de refor ...

De Heraut
KUYPER.
839 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Zelden houden we ons \ifL\gvat\.personalia. Er is in al ons jubileeren en gedenken en herdenken, vaak zoo weinig gedacht aan den eenigen Herder en zoo overveel aan het men schenkind.Toch behoeft ons dit niet te beletten onderstaande herinnering uit Z'd'ZS'ö/over te nemen.Woensdag a. ...

De Heraut
KUYPER.
1123 woorden
Buitenland.

Buitenland.

DuitSChland. Een rectificatie. Toen wij in no. 504 van ons blad aan de hand van Dr. Zahn onze lezers een blik deden slaan op den gang der dingen in het Wupperthal gedurende deze eeuw, teneinde aan te toonen, dat, schoon zoowel de Gereformeerde als de Luthersche kerken in dit deel van Duitschland ...

De Heraut
WINCKEL.
654 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Doleerende Kerken. DRIETAL: Meppel, Van Kasteel te Kollum, Fernhout te Zwartsluis en Woudstra te Maassluis. TWEETAL : Haarlem, S. Skeswijk te Rijsoord en G. van Goor te Bunschoten.BEROEPEN: 's-Gravenhage, E EismateBennekom.— Klundert, C. Ynzonides te Waspik. ...

De Heraut
322 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Doof en blind.( Vervolg.)Het zelf. vormen van woorden was natuurlijk voor Laura een zaak van het hoogste belang. Om 't haar makkelijk te maken, liet Dr. Howe een plank vervaardigen als bij ons de letterkast, en nu kreeg Laura metalen letters om daarmee woorden te maken. Dat ging uit ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1101 woorden
TOURNAPHONE.

TOURNAPHONE.

BI B ü wiiierii§Eisoii griel m\ m^ixi.Op dit instrument kunnen alle Psalmen, Gezangen en Christelijke liederen gespeeld worden, zonder dat eenige kennis van muziek daarbij vereischt wordt.Verkrijgbaar in het magazijn van Amfïikaansche orgels vanCilll. J, VAM PEU WAL, ...

De Heraut
46 woorden
De Tabernakel.

De Tabernakel.

Heden verscheen bij den Uitgever A. H. TEN BOKKEL HUININK, te Utrecht, de iste aflev. van: Gods Heiligdom bij Israel, DOORL. SCHOUTEN Hzn, Predikant hij de N. Herv. Gemeente te Utrecht.Met prachtige gekleurde platenten. Compleet in 8 a 9 aflev-, a 90 Cts, 4". fo ...

De Heraut
64 woorden
van 3